Det kommende byggeri af lejligheder på det gamle gymnasium er ved at blive forberedt. Kasseret interiør er smidt i containere i gården. Foto: Jacob Jepsen

67 boliger i det tidligere gymnasium: ‘Hvis man flytter ind der, bliver man ikke ensom’

I mere end 230 år var Søborgstræde stedet, hvor Bornholms boglige unge blev dannet og uddannet. Men siden sommeren 2018 har der været usædvanligt stille i de gamle gymnasiebygninger, der blev overflødige, da undervisningen blev flyttet til Campus Bornholm.
På det seneste er aktivitetsniveauet dog steget igen, for håndværkere har været i gang med at gøre bygningen klar til næste fase i dens historie.

BOLIGER

I mere end 230 år var Søborgstræde stedet, hvor Bornholms boglige unge blev dannet og uddannet. Men siden sommeren 2018 har der været usædvanligt stille i de gamle gymnasiebygninger, der blev overflødige, da undervisningen blev flyttet til Campus Bornholm.

På det seneste er aktivitetsniveauet dog steget igen, for håndværkere har været i gang med at gøre bygningen klar til næste fase i dens historie.

– Vi er ikke i gang med at bygge, men vi rydder lidt ud i skabe, inventar og ting. Vi går først i gang i løbet af foråret, siger det tidligere gymnasiums ejer, Kim Christiansen, til Bornholms Tidende.

Siden et flertal i kommunalbestyrelsen i juni efter stor debat om parkeringsforhold og bebyggelsesprocent valgte at sætte gang i arbejdet med at udfærdige en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, har det tomme bygningskompleks i den gamle bydel ikke fået megen opmærksomhed.

På de indre linjer har bygherren og Bornholms Regionskommune været i gang med at forberede ombygningen. Kommunens leder af udvikling og byg, Søren Møller Christensen, fortæller, at politikerne i løbet af et par måneder på ny skal tage stilling til boligprojektet.

– Vi kører et tæt parløb med bygherren og samarbejder om at få lavet en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Det skrider fremad, og vi håber, at vi enten i december eller januar kan sende dem til politisk behandling, siger Søren Møller Christensen.

Kim Christiansen forventer, at gymnasiets centrale placering vil appellere til mange seniorer. Arkivfoto: Allan Rieck

Hidtil har Kim Christiansen, der er direktør for Nordbornholms Byggeforretning, været påpasselig med at udtale sig til medierne om sit projekt, og han vil stadig ikke fremvise tegninger eller gå i detaljer med sine ombygningsplaner.

– Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi er i gang med at lave planer. Vi er overhovedet ikke gået i stå. Tværtimod er vi kun blevet mere optimistiske omkring, hvor godt det kan blive, siger Kim Christiansen, der ejer bygningen gennem selskabet KC Ejendomme 20 ApS.

Når alle byggetilladelser er ham i hænde vil ombygningen kommer til at foregå i to etaper, fortæller Kim Christiansen. Der vil blive bygget 67 boliger – alle i ét plan. bygningerne vil blive udstyret med elevatorer og gjort mere energieffektive.

– Det bliver fantastiske boliger efter moderne energikrav. Og så ligger de jo rimeligt godt, siger Kim Christiansen.

En vigtig del af projektet er fælleslokaler, hvor beboerne kan samles til aktiviteter. Bygherren har haft den ældste halvdel af bornholmerne i tankerne, da han udviklede projektet.

– Hvis man flytter ind der, bliver man ikke ensom. Det er i hvert fald tanken med det. Det er ikke direkte et olle-kolle, men vores tanke er derhen af.

Bliver der et krav om, at man skal have en vis alder, for at man kan flytte ind?

– Nej, det var min drøm, at det skulle være plus-50 eller plus-60, men man skal passe på med at sætte sådan et program op, hvis man nu ikke kan leje dem ud, siger Kim Christiansen.

Lidt endnu er der stadig spor efter gymnasieeleverne, der indtil for to og et halvt år siden havde deres hverdag i lokalerne på Søborgstræde. Foto: Jacob Jepsen

Beliggenhed, beliggenhed

Hvad angår mulighederne for at finde 67 lejere i målgruppen, er han ret fortrøstningsfuld på grund af boligernes placering. Generelt mener han dog, at det er værd at tænke over, hvor stort et udbud af lejeboliger der er behov for i Rønne. Inden for det seneste år er der indrettet 70 lejligheder på Slottet og senest 16 lejligheder i nybyggeri på Strien. På Christians Plads bygger PL Entreprise et dusin andelsboliger, og i horisonten kunne et nyt boligprojekt vente på Østre Skole, som kommunen arbejder på at sælge.

– Vi skal passe på, at vi ikke underminerer boligmarkedet, siger Kim Christiansen, inden han tilføjer, at han ikke ser “Østre Skole som den helt store konkurrence”, da placeringen ikke er lige så central som gymnasiets.

– Jeg er lidt mere sikker i min sag, fordi vi ligger inde i den gamle bydel, og det ligger tæt på Store Torv og de fleste aktiviteter i Rønne. Der ved jeg, at folk godt vil bo.

– Det er nogle sunde bygninger, og derfor kan det blive nogle gode boliger. Hvis man så kan få det beboet med nogle ældre mennesker, som har behov for et fællesskab og nogle fælles aktiviteter, kunne det være en win-win-situation, siger ejeren af bygningen.

Hvornår tror du, at de første kan flytte ind, hvis alt går efter planen?

– Det ved jeg ikke. Nu skal vi først have en lokalplan. Hvis der først går bøvl i det, kan der gå lang tid.

Og netop bøvl var der ved at gå i byggeriet, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen sidste sommer. Halvdelen af partierne – men ikke de to største, Venstre og Socialdemokratiet – stemte imod Kim Christiansens projekt på grund af hans ønske om, at en ny lokalplan ikke måtte stille krav om mere end cirka 40 parkeringspladser.

I høringssvar havde en stribe naboer kommenteret de parkeringsproblemer, som de forudså ville opstå med det antal parkeringspladser. Et mindretal af politikere mente, at der skulle stilles krav om, at projektet skulle indeholde én parkeringsplads per lejlighed. I den vedtagne indstilling fra kommunaldirektøren står, at bygherren og administrationen burde “tilstræbe en parkeringsnorm, der er højere end 40 parkeringspladser til 70 boliger, og i videst muligt omfang giver én parkeringsplads pr. bolig”.

Foto: Jacob Jepsen

Kim Christiansen oplyste ved den lejlighed, at han vurderede, at antallet af parkeringspladser kunne øges til 50.

Til Bornholms Tidende forklarer han nu, hvorfor han ønsker at spare på mængden af plads dedikeret til stillestående biler.

– Man er jo nødt til at have nogle fornuftige friarealer, hvor folk kan opholde sig. Man kan ikke bare lave parkeringspladser over det hele, siger han.

– Hvis man ét sted på Bornholm skal kunne undvære en bil, må det være i Rønne. Vi tænker også lidt alternativt og overvejer faktisk at købe nogle elbiler og lave el-pladser. Hvis man bor der, kan man låne de her elbiler og betale per kørt kilometer. Det kan gøre, at folk kunne finde på at afhænde deres bil, siger bygherren.

Han håber, at naboerne i kvarteret ikke kun vil se på bagsiden af medaljen.

– Vi er kun ude på at gøre det pænere, end det er nu. For lige nu står det bare som zombie-bygninger midt i et boligkvarter. Det vil jo pynte, at man laver boliger ud af det. Noget skal rives ned og give luft og lys. Så det, vil jeg mene, kun gavner, men der er nok nogle andre, som synes, det er en kæmpekatastofe, konstaterer den bramfri forretningsmand tørt.

I den seneste ejendomsvurdering fra oktober 2019 er det gamle gymnasium vurderet til 20,9 millioner kroner med en grundværdi på 2,28 millioner.

 

 

Foto: Jacob Jepsen

Kommunalt planarbejde er i gang

Kommunalbestyrelsen gav kommunens embedsværk dette mandat, da det i juni blev vedtaget at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen:

a. Anvendelsen ændres fra ”offentlige formål, gymnasium” til ”boligformål”

b. Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 90

c. Antallet af etager må ikke overskride tre

Et tillæg til kommuneplanen var påkrævet at lave, da bebyggelsesprocenten skulle øges fra de 65 procent, der i dag er gældende i området. Bebyggelsesprocenten overstiger i forvejen 65 procent, men da anvendelsen ændres til boligformål, skal der ske en tilføjelse til kommuneplanen

“Herudover skal administrationen i dialog med bygherre tilstræbe en parkeringsnorm, der er højere end 40 parkeringspladser til 70 boliger, og i videst muligt omfang giver 1 parkeringsplads pr. bolig,” skrev kommunaldirektør Johannes Nilsson i sin indstilling, der blev vedtaget af Socialdemokratiet, Venstre, Alternativet og Kristendemokraterne.

Desuden stiller kommunen krav om, at “der tages størst muligt hensyn til den bevaringsværdige bygnings arkitektoniske udtryk og dens samspil med det omgivende bevaringsværdige bymiljø” samt “kun facader ind mod bebyggelsens gårdrum må forhøjes”.

Kilde: Bornholms Regionskommune

 

 

 

Solgt to gange på to år

Gymnasiet blev sat til salg af Campus Bornholm i 2018, da institutionen blev flyttet til Campus Bornholm.

De københavnske investorer Jan Leth Christensen og Dines Dueholm købte ejendommen i Søborgstræde for 4.101.000 kroner i september 2018. Det første år skete der ikke meget, hvilket blandt andet hang sammen med, at regionskommunen overvejede at leje sig ind i bygningerne for at indrette en børnehave.

Sidste efterår præsenterede Rønne Ejendomshandel på investorernes vegne +50 år-seniorbofællesskabet Flaghaven, der skulle udføres i tre etaper. I første runde var det planen at opføre 23 ejerlejligheder, men et halvt år efter 120 personer mødte op til et informationsmøde om Flaghaven, led projektet en stille død, da ejendommen blev solgt videre til Kim Christiansen.

I juni i år overtog Kim Christiansen skødet. Købsprisen var 5.500.000 kroner

Kilder: Den offentlige informationsserver, Bornholms Tidende