Den nye chef for BAT skal efter planen have første arbejdsdag den 1. december. Foto: Jacob Jepsen

Ny BAT-chef skal kunne samarbejde og lede busselskabet med tillid

BUSDRIFT

BAT’s kommende trafikchef skal være en erfaren leder, der både er vant til at træffe nødvendige beslutninger og er god til at formidle og gå i dialog. Både med de 79 medarbejdere og med en bornholmsk offentlighed, der holder vågent øje med busselskabet.

Det fremgår af stillingsopslaget, der nu er blevet offentliggjort. Fristen for at søge jobbet som trafikchef udløber den 28. september, og den nye trafikchef skal efter planen have første arbejdsdag den 1. december.

Regionskommunen kræver ikke, at den kommende trafikchef har en bestemt uddannelse, erfaring fra det offentlige eller før skal have været chef i trafikbranchen. Kommunen ser dog “gerne” trafikchefen have erfaring fra branchen, men kræver kun mere mere generelt, at trafikchefen har en “relevant ledelsesuddannelse på for eksempel diplomlederniveau”.

Trafikchefen skal også være “tryg ved at agere i en politisk styret organisation”, ligesom BAT’s kommende chef “gerne skal have erfaring med eller evner til at kunne udarbejde sagsfremstillinger og beslutningsoplæg til politiske udvalg og kommunalbestyrelse.”

I det ligger også, at trafikchefen skal være parat til at sætte BAT’s isolerede interesser til side til fordel for kommunens overordnede interesser.

“Trafikchefen i BRK skal være i stand til at håndtere trafikselskabets rolle i det store fællesskab (koncernen BRK), tage medansvar for helhedstænkningen og respektere, at koncerninteresser går forud for virksomhedsinteresser”, hedder det også i stillingsopslaget.

Vilje til dialog med mange

Stillingen som trafikchef er blevet ledig, efter at Lars Friborg for præcis en måned siden stoppede efter gensidig aftale med regionskommunen. Forud var gået et forløb, hvor chaufførerne i juli var nær ved at nedlægge arbejdet, fordi den nye køreplan ikke overholdt overenskomsten og også ville give problemer omkring arbejdsmiljø.

Chaufførerne fortalte dengang, at de oplevede ledelsen som egenrådig, og i starten af august meldte borgmester Winni Grosbøll (S) ud og stillede sig samtidig til rådighed for et forsøg på at løse BAT’s problemer.

– Der er da ingen tvivl om, at tingene ikke fungerer, som de skal, og det er heller ikke til diskussion, at det skal de. Primært ser jeg det her som en tillidskrise mellem medarbejdere og ledelse på grund af manglende inddragelsesprocesser internt i BAT, sagde hun til den 5. august Bornholms Tidende.

– Der er også udfordringer i kvaliteten af rutestyringen og så videre, men selvfølgelig skal der være et miljø, hvor man inddrager medarbejderne og tager dem med i processerne omkring køreplaner og arbejdstidsplanlægning, fortsatte Winni Grosbøll.

I stillingshistorien bliver forhistorien omsat til, at den kommende trafikchef også skal have nogle rent menneskelige egenskaber, der sætter ham i stand til at gå i dialog og skabe en større tilfredshed for de ansatte i BAT.

“Som person er du energisk og får tingene gjort, har gode kommunikationsevner og således kan kommunikere med en bred vifte af samarbejdspartnere, medarbejdere og brugere. Du har en høj servicebevidsthed og er i besiddelse af menneskekundskab”, lyder det i stillingsopslaget.

“Det er vigtigt, at du er synlig i trafikselskabet, både i forhold til medarbejdere, brugere og det politiske niveau”, hedder det også.

Under “Vigtige personlige egenskaber” hedder det også, at trafikchefen skal have “ledelsestilgang, der er tillidsbaseret”, ligesom “modet til at uddelegere og involvere ledere og medarbejdere i nødvendigt omfang” også skal være til stede.

Endelig, for det kræver rollen som BAT-chef åbenbart også, skal ansøgerne være “i besiddelse af en god humor”.