Foto: Berit Hvassum

Bornholms Politi lukker Snorrebakkesagen

Bornholms Politi har efterforsket muligt embedsmisbrug i forbindelse med Bornholms Regionskommunes byggeprojekt på Snorrebakken og har vurderet, at der ikke er grundlag for at gå videre med sagen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet.

Sagen omhandler blandt andet en udvidelse af anlægsbudgettet i byggeprojektet på Snorrebakken, hvor kommunens administration skulle samles.

Manøvren, hvor politikerne ikke blev orienteret om forøgelsen af budgettet, blev anmeldt til politiet for godt et år siden, og siden har Bornholms Politi foretaget “en grundig efterforskning af sagen med bistand fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).”

DF’eren René Danielsson stod bag politianmeldelsen af kommunen, og han mente, at der var begået flere lovbrud i forløbet, herunder stillingsmisbrug og tilbageholdelse af informationer.

– Under efterforskningen af sagen har Bornholms Politi ikke fundet, at der er begået noget strafbart i straffelovens forstand, oplyser politidirektør Martin Gravesen i pressemeddelelsen.

– Vi har gennemgået et meget omfattende skriftligt materiale og har været igennem mailkorrespondance mellem de personer, der har været involveret i håndteringen af byggeprojektet. Vi har foretaget flere ransagninger og afhøringer af sagens personer og afhørt en række vidner. På den baggrund mener hverken vi eller SØIK, at der er beviser for, at der er begået noget strafbart i straffelovens forstand. Derfor lukker vi sagen, siger Martin Gravesen.

To personer har været sigtet i forløbet, men de sigtelser er nu frafaldet.

Statsadvokaten kan – indtil to måneder efter datoen for afgørelsen – bestemme, at straffesagen skal fortsætte. Det kan for eksempel ske på baggrund af en klage, oplyser politiet.

Forud for efterforskningen foretog revisionsselskabet BDO en undersøgelse af sagsforløbet om Snorrebakken. Konklusionen i undersøgelsen var, at indhentning af tilbud i forbindelse med byggeriet ikke er sket i overensstemmelse med tilbudslovens regler. Der er efter politiets vurdering ikke grundlag for en strafferetlig forfølgelse af dette forhold. Bornholms Politi har dog orienteret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik at de kan vurdere, om sagen skal indbringes for Klagenævnet for Udbud, oplyser Bornholms Politi.