Foto: Klaus Holding

Ekspert: Hændelse i Østersøen vil blive brugt som undervisning

– Efter min bedste overbevisning er den manøvre, Express 1 foretager, klart i modstrid med den skærpelse af regel 8a, som blev indført i 2003.

Sådan sagde Jan Askholm, som er studierektor på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy), hvor han blandt andet underviser i navigation og søvejsregler, til Bornholms Tidende den 24. september i år.

SEJLADS

– Efter min bedste overbevisning er den manøvre, Express 1 foretager, klart i modstrid med den skærpelse af regel 8a, som blev indført i 2003.

Sådan sagde Jan Askholm, som er studierektor på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy), hvor han blandt andet underviser i navigation og søvejsregler, til Bornholms Tidende den 24. september i år.

Han kommenterede rapporten fra Søfartsstyrelsen om den såkaldte “near miss”-hændelse på havet mellem Rønne og Ystad natten til den 5. juli, hvor Express 1 og Express 2 foretog nogle ganske voldsomme undvigemanøvrer for at undgå kollision, men hvor Søfartsstyrelsen i sin rapport konkluderede, at den ikke kunne påvise overtrædelser af søvejsreglerne.

Studierektoren forklarede videre:

– Enhver kurs- eller fartændring skal være stor nok til, at den er helt tydelig for det andet skib, der observeres visuelt eller ved radar.

Og han slog fast, at:

– Express 1’s to kursændringer på to-tre grader er ikke tydelige nok til, at den kan ses fra det andet skib, altså Express 2.

I dag påpeger han, da han bliver opmærksom på, at Søfartsstyrelsen har ændret kurs og alligevel har valgt at anmelde Molslinjen for overtrædelse af søvejsreglerne, at han ikke er ude på at ramme nogen – heller ikke Søfartsstyrelsen – når han modsiger konklusionerne i den oprindelige rapport.

– Men principielt er det rigtig fint, at sagen bliver prøvet juridisk, siger han.

– Det er det, der er min interesse, for jeg har ingen interesse i at gå efter nogen. Det interessante er, om der er tale om en overtrædelse af søvejsreglerne eller ej.

For dig er det set ud fra en faglig interesse vigtigt at få det juridiske i sagen afdækket?

– Lige præcis.

Du har tidligere sagt til avisen, at denne type sager anvender I også i undervisningen?

– Ja, det gør vi.

Tror du, du kommer til at undervise i denne specifikke sag?

– Ja, det gør vi. Vi bruger den slags sager i undervisningen af de regler, der her er på tale. Det er altid nyttigt til at illustrere, hvad det så egentlig betyder, det, der står i reglerne. Så det er klart, at den afgørelse, der kommer ud af den her sag, også vil komme til at indgå i vores undervisning fremadrettet.

Det er vel også en eksemplarisk sag i forhold til, hvad der er op og ned i de her regler?

– Ja, når man laver en opklaring af sådan en sag, så handler det ikke om skyld og ansvar, men om årsager og omstændigheder. Det er det, vi er interesserede i – og så er det domstolene, der afgør, om der er skyld og ansvar. Når vi underviser, er det vigtige, hvad der fører til de beslutninger, man træffer, i forhold til at agere i en specifik situation. Det er det, der er interessant for os.

Jeg er med på, at du ikke er ude efter nogen som sådan, men når det er sagt, kan du så forstå, at Søfartsstyrelsen det ene øjeblik ikke kan se, at der har fundet en overtrædelse af søvejsreglerne sted, men i det næste siger “ups, nu anmelder vi”?

– Nej, jeg kan ikke vide, hvordan de når frem til den ene eller den anden vurdering.

Men du vil formentlig følge sagen med interesse?

– Ja, bestemt, siger Jan Askholm.

Studierektor på SIMAC, Jan Askholm. PR-foto.