Foto: Berit Hvassum

Socialdemokrat efter ja til salg af elnettet: Bornholm sælger arvesølvet

To timers debat om Bornholms Energi og Forsynings (Beof) økonomi skulle der til, før politikerne mandag aften var rede til at skrive "for" eller "imod" i en chatbesked – det er sådan, kommunalbestyrelsen afvikler en afstemning over Skype.

De mange holdninger til trods blev der i sidste ende ikke rokket ved så meget som et komma i kommunaldirektørens indstilling, og med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og 60 procent af Venstre har Beofs bestyrelse nu et mandat til at forsøge at sælge El-Net Øst.

Debatten op til 17-6-afstemningen i et frasalgs favør var interessant. Mens de folkevalgte kunne finde fælles fodfæste om, hvad der er årsagerne til den penible økonomi og tårnhøje gæld, var de dybt uenige om, hvordan man undgår at gentage fortidens fejl.

ENERGI

To timers debat om Bornholms Energi og Forsynings (Beof) økonomi skulle der til, før politikerne mandag aften var rede til at skrive “for” eller “imod” i en chatbesked – det er sådan, kommunalbestyrelsen afvikler en afstemning over Skype.

De mange holdninger til trods blev der i sidste ende ikke rokket ved så meget som et komma i kommunaldirektørens indstilling, og med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og 60 procent af Venstre har Beofs bestyrelse nu et mandat til at forsøge at sælge El-Net Øst.

Debatten op til 17-6-afstemningen i et frasalgs favør var interessant. Mens de folkevalgte kunne finde fælles fodfæste om, hvad der er årsagerne til den penible økonomi og tårnhøje gæld, var de dybt uenige om, hvordan man undgår at gentage fortidens fejl.

Borgmester Winni Grosbøll (S) indledte mødet med at indskærpe, at hendes politiske kolleger skulle undgå at røbe noget om rammerne, som kommunen lagde op til at give til energikoncernens bestyrelse.

– Derfor kan det også være, at jeg slukker jeres mikrofoner, hvis jeg synes, I går over stregen, sagde Grosbøll, inden hun noterede, at der de seneste par uger har været en betydelig offentlig debat om frasalget.

Opmærksomheden kan tilskrives, at SF’s Leif Olsen i begyndelsen af oktober insisterede på, at mere af materialet skulle gøres offentligt og behandles på et åbent møde i økonomiudvalget. Indtil da havde politikerne beskæftiget sig med Beofs gæld og salgsplaner på lukkede møder gennem 18 måneder, fortalte Winni Grosbøll, som sagde, at hun glædede sig over den seneste tids brede debat.

– Alt, hvad der kan være åbent, skal være åbent. Det er meget vigtigt for offentligheden, lød det fra borgmesteren.

Hun satte debatten om en af de mest vidtrækkende beslutninger i denne kommunalbestyrelsesperiode i gang med en spådom om, hvilken følelse politikerne ville sidde tilbage med, når afgørelsen et par timer senere var truffet:

– Det er ikke sådan en sag, hvor man går ud derfra og tænker ”yes”. Der er andre sager, hvor ens drømme og visioner i langt højere grad bliver forløst. Dette er en opgave, der skal løses.

Hendes partifælle, Thomas Thors, lagde som gruppeformand for det største parti ud med at argumentere for et frasalg.

Han fremhævede, at Beofs holdingselskab har en “ulovlig gæld”, da trækket på selskabets kassekredit langt overstiger de tilladte 35 millioner kroner.

– Et alternativ til et frasalg er, at regionskommunen skal indskyde 116 millioner kroner i selskabet med de afledte effekter, det vil få for Bornholms Regionskommunes driftsområder, sagde Thors.

Hans hovedpåstand var, at der netop nu findes et vindue, hvor Beof kan overføre pengene til andre dele af koncernen, men på grund af lovgivningen vil det ifølge Socialdemokratiet næppe være muligt om nogle få år. Desuden tvivler Thomas Thors på, om El-Net Øst ville kunne sælges for et lige så stort beløb i fremtiden.

– Elnettet vil efter vores mening tabe værdi for hvert år, fordi det ikke vil være muligt for Beof at vedligeholde det i samme takt som i resten af Danmark, sagde Thomas Thors, som anerkendte, at en ulempe ved et eventuelt salg er mindre lokal indflydelse.

– Det er, som man siger, et tab af arvesølvet.

Han sammenlignede overvejelserne med situationen i 00’erne, hvor det blev drøftet, om Bornholm skulle fortsætte som en selvstændig sygehusregion.

– Overskriften var dengang, at alle bornholmere skulle have lige så gode vilkår som i resten af landet. Og alle må kunne se fordelen i, at Bornholm er en del af Region Hovedstaden.

Thomas Thors: Det er, som man siger, et tab af arvesølvet. Arkivfoto: Berit Hvassum

Bemærkningen med sygehuset, som Thomas Thors har gentaget flere gange de seneste uger, blev kritiseret hårdt af Leif Olsen (SF) og Søren Schow (V).

– Enhver sammenligning med sygehuset er ude i skoven. Lad os slå fast, at det er et produktionsselskab, man vil sælge, sagde Leif Olsen.

Som de andre modstandere var de meget bekymrede for Bornholms Energi og Forsynings fremtidige indtjeningsevne.

– Hvis den forklaring og redegørelse, vi har fået, står til troende, har vi jo et selskab, der er dømt til døden. Der er jo intet i det selskab, der kan bære det videre rent økonomisk, sagde Venstres gruppeformand, der frygter, at bornholmerne efter et salg af elnettet vil være mindre loyale over for Beof og tilbøjelige til at købe strømmen fra andre kommercielle elhandelsselskaber.

Leif Olsen pointerede, at det ikke er korrekt, at Beof Holding ikke kan få indtægter uden et frasalg af El-Net Øst, da der blandt andet genereres et overskud i El-Net Øst, som selskabet kan udlodde til holdingselskabet som udbytte. Han fremhævede også muligheden for at omlægge den kortsigtede gæld til langsigtet gæld.

Slå koldt vand i blodet

Et gennemgående tema i debatten var spørgsmålet om, hvorfor elnettet skal sættes til salg netop nu. Alle modstanderne opfordrede med forskellige argumenter tilhængerne af et frasalg til at slå koldt vand i blodet.

Viceborgmester Morten Riis (Enh.) henviste til, at der formentlig er ny fjernvarmeregulering på trapperne, som måske vil lempe effektiviseringsdagsordnen og lysne udsigterne for Bornholms Varme.

Kirstine van Sabben, der kaldte frasalget “kortsigtet”, pegede på, at bornholmerne burde få medindflydelse, ved at man ventede med at træffe beslutningen indtil efter kommunalvalget i november 2021. Hun påpegede desuden, at det var på sin plads at overveje, om bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning fortsat skulle domineres af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

At overgå til en professionel bestyrelse i Beof talte Morten Riis imidlertid imod.

– Det er en lille smule uforskammet at tage den snak op her. De professionelle er dem, som er ansat i selskabet. Der sidder jo også nogle med en forsyningsmæssig baggrund i bestyrelsen. De politisk udpegede medlemmers rolle er at være lægpersoner og befolkningens repræsentanter i bestyrelsen. Jeg vil godt minde om, at baggrunden for denne situation er uheldige beslutninger, der er truffet af denne forsamling – eller tidligere udgaver af kommunalbestyrelsen: Biokraft, udrulningen af Fibernet og udlodningen af gæld på 200 millioner kroner. Vi har tidligere været helt galt afmarcheret, sagde Morten Riis, som foretrak, at regionskommunen havde tilført ny kapital til Beof.

– Det vil være rimeligt at råde bod på tidligere tiders fejlagtige beslutninger, der har bragt selskabet i denne dumme, låste situation.

Fejlslagne politiske satsninger

Og hvis der var noget, kommunalbestyrelsen mandag aften kunne være enige om, var det diagnosen på sygdommen. Thomas Thors inkluderede sågar investeringen i blok 6, der lagde grunden til Beofs indædte strid med Rønne og Vand Varme, i opremsningen af fejlagtige beslutninger, som Østkraft og kommunalbestyrelsen i fællesskab har været med til at træffe i årenes løb.

Investeringerne i at anlægge fjernvarme til klippebyerne, som foregik i regi af Bornholms Forsyning med en massiv kommunegaranti i ryggen, er nok et eksempel på en beslutning, som stort set hele kommunalbestyrelsen i dag tager afstand fra.

Brian Kofoed fra Venstre og medlem af Beofs bestyrelse sagde, at han mener, at politikernes grønne ambitioner, blandt andet symboliseret ved fjernvarmeprojekterne og Biokraft, har lagt grunden til koncernens krise.

– Det koster, når man vil skubbe udviklingen, og den regning ligger så her, sagde Brian Kofoed.

Ligesom Venstres to øvrige Beof-bestyrelsesmedlemmer, Maike Fiil og Carsten Schiebye, støttede han et frasalg af El-Net Øst, og han advarede mod at omlægge holdingselskabets kassekredit til et lån, da dette selskab ikke har nogen faste indtægter og derfor ikke kan betale faste afdrag på gælden.

De seneste år har Beof løbende reduceret den gamle gæld, som koncernen blev født med ved fusionen i 2016. Det er blandt andet sket ved at sælge biogas-datterselskabet Biokraft til det private selskab Bigadan. Denne handel nævnte socialdemokraterne som et godt eksempel på, at frasalg kan bidrage til lokal udvikling.

– Jeg har selv været formand for Biokraft, hvor vi overvejede at lukke det, inden det begyndte at tabe for mange penge. Bigadan kan med ekspertise nu håndtere slagteriaffaldet. Her får man noget, hvor det er lykkedes at drive noget i privat regi, som vi ikke selv kunne, sagde Thors, som ikke havde det store held med at overbevise de andre på Skype-signalet med sine sammenligninger.

– Det er første gang, at jeg har hørt, at et salg af Biokraft for 14 millioner kroner skulle være en succes, når man har brugt 150-200 millioner kroner på selskabet, lød det fra Leif Olsen.

Winni Grosbøll kom sin garvede partifælle til undsætning og bemærkede, at biogasanlægget ved Aakirkeby fremover får en vigtig rolle, når alle bornholmere skal genanvende organisk affald.

– Hvis ikke nogen havde været visionære og havde lavet Biokraft, ville vi være udfordrede på vores affaldssortering lige om lidt, bemærkede borgmesteren.

Hun rundede mødet af med at filosofere over forholdet mellem politiske fejl og visioner. Og uden at sige det ordret, antydede hun den tvivl, som mange bornholmere har udtrykt over for beslutningen om at sætte elnettet til salg.

– Jeg kan godt lide, at man er visionære. Det er så nemt at sidde i 2020 og være bagkloge. Jeg er sikker på, at der også vil sidde folk i 2030 og sige, at vi i aften traf den forkerte beslutning.

Med andre ord: Dummede kommunalbestyrelsen sig mandag aften endnu engang? Vil millioner af kroner glide de bornholmske forbrugere af hænde. Eller vil regnestykket over tid være til alles fordel? Det vil kun tiden vise.

 

 

Sagt på kommunalbestyrelsesmødet

Thomas Thors, Socialdemokratiet:
– Vi går ud fra, at det bliver et stort netselskab, der går ind i det her. Det store selskab kan tjene flere penge og med tiden sætte priserne ned. Årsagen til, at et større netselskab vil vælge at købe El-Net Øst, er, at det kan betale sig for dem. Beof får summen af de næste mange års overskud på én gang. Beof kan ikke over årene tjene det samme som et stort netselskab. Forskellen på, hvad det store selskab og Beof kan tjene, er simpelthen incitamentet til et køb.

Kirstine van Sabben, Bornholmerlisten:
– Jeg kan godt undre mig over hastværket. Jeg har det, som om Beof siger ”hop”, og siger kommunen ”hvor højt”. Vi kan ikke engang vente på, at en ny direktør tiltræder. Det kan være, at han kommer med nogle friske øjne udefra. Det ville være klædeligt, hvis vi ventede til, at en ny kommunalbestyrelse havde fået mandat fra bornholmerne.
– Det er kritisk, meget kritisk, infrastruktur, man sælger fra. Hvad så fremadrettet? Når man mangler penge igen, er der ikke flere ting at sælge eller ting at tjene penge på.

Bjarne Hartung Kirkegaard, Kristendemokraterne:
– Når jeg har vejet plusser og minusser op, er jeg kommer frem til, at vi skal sige ja til at arbejde for et salg. Jeg tror, der er et vindue åben nu.
– I 2007 sagde man nej til at sælge 49 procent af Østkraft til Energi Randers, og jeg har researchet på, hvad man har lavet derovre. Det havde måske slet ikke været så tosset.
– Nu er der en mulighed, hvor vi forhåbentlig kan få noget fornuftigt ud af det her. Jeg tror ikke på, at elpriserne for forbrugerne vil falde så meget, men jeg tror, at varmeprisen kan komme lidt ned.

Leif Olsen, SF:
– Det handler om at overføre penge fra alle bornholmere – alle bruger el, uanset hvilket selskab de er kunder hos – til nogle bornholmere, kunderne i fjernvarmeselskabet.
– Vi tager det selskab i koncernen, som må og kan tjene penge, uden at der foreligger nogen plan for, hvordan vi vil tjene penge fremadrettet. Jeg tror ikke på, at vinduet ikke vil eksistere om tre, fem eller syv år. Et selskab, der har sin kerneforretning andre steder end på Bornholm, har intet incitament for at investere i vedligehold eller udbygning.

Morten Riis, Enhedslisten:
– Et salg vil betyde, at elnettet i højere grad end nu vil være et investeringsobjekt for den nye ejer. Det er rigtigt, at større muskler måske kan føre til, at man har større muligheder for at gøre noget. Men det betyder også, at man vil have mindre veneration for Bornholm.
– Vi foreslår i Enhedslisten, at vi slår koldt vand i blodet. At vi kontakter Energistyrelsen for at spørge, om vi tilføre kapital til holdingselskabet i det omfang, at vi kan lovliggøre gælden i holdingselskabet.

Søren Schow, Venstre:
– Det er bornholmerne, der har betalt ind til elnettet. Det er værdien fra bornholmerne, som lægges over i selskabet. Der er ikke noget, der har vist mig, at en fusion vil give billigere el til forbrugerne.

Linda Kofoed Persson, Dansk Folkeparti:
– Vi lytter til bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning. I Dansk Folkeparti kan vi ikke pege på en bedre løsning. Vi kan følge indstillingen, der ligger, men ikke ændringsforslagene, der kommer fra Socialdemokratiet. Ja, det er en ændring i min holdning. Det handler om, at vi i Dansk Folkeparti signalerer, at vi tror hundrede procent på den bestyrelse, vi selv har udpeget.

 

Mandagens kommunalbestyrelsesmøde foregik over Skype. Foto: Jakob Nørmark

Sådan stemte partierne

Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede mandag aften at give Bornholms Energi og Forsyning et mandat til at frasælge datterselskabet El-Net Øst.

Efter mere end to timers debat faldt afstemningen på det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde ud som ventet. 17 støttede kommunaldirektør Johannes Nilssons indstilling om at støtte Beofs bestyrelses anmodning, mens seks politikere var imod

Socialdemokratiet (ni medlemmer), Dansk Folkeparti (4), Kristendemokraterne (1) og tre af Venstres fem kommunalbestyrelsesmedlemmer – Maike Fiil, Carsten Scheibye og Brian Kofoed, der alle sidder i Beofs bestyrelse – udgjorde flertallet.

Modstanderne til et frasalg var Bornholmerlisten (1), SF (1), Enhedslisten (2) og de to tilbageværende Venstre-medlemmer, Søren Schow og Else Merete Knoop.

Undervejs forkastede et flertal to ændringsforslag fra SF og Socialdemokratiet.

SF’s Leif Olsen ønskede at Beof skulle pålægges at fremlægge en alternativ plan for at skaffe holdingselskabet tilstrækkelig kapital til at vedligeholde sine gældsforpligtigelser uden at forringe selskabets fremtidige muligheder ved frasalg af indtægtsgivende datterselskaber.

Dette forslag støttede kun Enhedslisten, SF og Bornholmerlisten.

Socialdemokratiet foreslog at præcisere over for Beof, at hovedparten af provenuet fra et frasalg af El-Net Øst – efter at gælden på 151 millioner kroner i Beofs holdingsselskab var indfriet – skulle gå til at nedbringe gælden i koncernens gældsplagede fjernvarmeselskab.

Dansk Folkeparti, der i torsdags på økonomiudvalgsmødet støttede denne indskærpelse, havde over weekenden skiftet holdning, og derfor kom den endelige vedtagelse ikke til at indeholde tilføjelsen om fjernvarmen, som kun Socialdemokratiet og kristendemokraten Bjarne Hartung Kirkegaard støttede. Dansk Folkeparti havde skiftet holdning siden økonomiudvalget i torsdags for at give Beofs bestyrelse frihed til at prioritere driften af selskabet. De tre Venstre-folk med bestyrelsesposter i Beof delte dette standpunkt.

Sidste afstemning gjaldt den følgende indstilling fra kommunaldirektøren, som flertallet i kommunalbestyrelsen sagde ja til:

a) Kommunalbestyrelsen godkender et mandat til bestyrelsen af Beof Holding A/S til salg af El-Net Øst A/S inden for de rammer, der er fastlagt i det lukkede bilag 1, “Rammer for salg” samt det uddybende notat fra Beof Holding A/S med oplæg til beslutning vedr. salgsproces for El-Net Øst A/S.

b) Det forudsættes, at et eventuelt salgsprovenu anvendes til at indfri såvel den kort- som langfristede gæld på i alt 151 mio. kr. i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

Hvordan kommunalbestyrelsens mandat til den videre salgsproces ser ud, er en hemmelighed, da rammerne for et salg vurderes at ville hæmme energikoncernens muligheder for at gennemføre et frasalg af El-Net Øst. Såfremt Beof modtager et bud, der holder sig inden for rammerne i mandatet, vil kommunalbestyrelsen ikke skulle tage stilling til salget igen.