Rasmus Sielemann Christensen (til venstre) stopper som administrerende direktør i Bornholms Energi og Forsyning (Beof) ved årsskiftet. Til højre formand Lars Goldschmidt. Foto: Berit Hvassum

Årsløn på over 2,9 millioner: Beof har betalt direktør over en million kroner i fastholdelsesvederlag

Rasmus Sielemann Christensen stopper som administrerende direktør i Bornholms Energi og Forsyning (Beof) ved årsskiftet efter fire et halvt år i spidsen for koncernen.
Når han fremover skal være direktør for Frederiksberg Forsyning, kan han se tilbage på fire et halvt år på Bornholm, hvor han blev aflønnet på et niveau, der overgår alle andre i branchen.

ENERGI

Rasmus Sielemann Christensen stopper som administrerende direktør i Bornholms Energi og Forsyning (Beof) ved årsskiftet efter fire et halvt år i spidsen for koncernen.

Når han fremover skal være direktør for Frederiksberg Forsyning, kan han se tilbage på fire et halvt år på Bornholm, hvor han blev aflønnet på et niveau, der overgår alle andre i branchen.

Ifølge Beofs egen vederlagsrapport modtog Rasmus Sielemann Christensen i 2019 vederlag til en værdi af 2.662.000 kroner. I beløbet er indregnet løn, pension, faste tillæg, personalegoder som fri bil, en resultatbaseret bonus og et fastholdelsesvederlag svarende til tre måneders løn (450.000 kroner).

I 2020 står Rasmus Sielemann Christensen til en lønforhøjelse. Hans ansættelse pr. 1. juli 2020 har udløst endnu en fastholdelsesbonus, der ifølge sidste års vederlagsrapport består af fire måneders løn, altså 600.000 kroner. Dertil kommer, at direktøren, som er flyttet med familien tilbage til København, i år af Beof får betalt pendlerkort til indenrigsfly og et værelse i en bolig i Rønne. Samtidig har hans grundløn fået et nøk op, så den nu er 150.000 kroner om måneden inklusiv pension.

Aktindsigt

Ovenstående lønoplysninger har Bornholms Tidende fra en aktindsigt, som Holger Øster Mortensen, Snogebæk, har modtaget fra en af Beofs jurister.

I svaret fra Beof forklarer juristen, at der for 2020 endnu ikke foreligger en årsløn. I stedet for har Beof i et skema opgjort månedslønnen for august 2020, hvor de løndele, der udbetales i én portion (fastholdelsesvederlaget og resultatbonussen) er opgjort som 1/12 af det fulde beløb.

Forudsætter man, at alle dele af direktørens lønpakken er på samme niveau i hele 2020 som i august måned, ender den administrerende direktørs samlede vederlag på 2.983.690 kroner.

Tidende har spurgt jurist Anna Sofie Poulsen, om Beof betaler for bolig, flypendlerkort og bil i alle årets 12 måneder, og det bekræfter hun.

Holger Øster Mortensens interesse for at grave i Beofs lønninger opstod, efter at det tidligere på året vakte stor opmærksomhed, at direktøren for Hillerød Forsyning betalte 1,85 millioner kroner til selskabets direktør.

– Jeg tænkte, at hvis det er så slemt deroppe, hvordan ser det så ud her hos os?

‘Misbrug af borgernes penge’

Han har været i en længere korrespondance med Beof for at få svar på sine spørgsmål til forsyningskoncernens lønudgifter. Da han i sidste uge modtog en oversigt over ledelsens lønninger, besluttede han omgående at skrive et brev til Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Folketingets Miljøudvalg.

“Dette er et ekstremt groft misbrug af borgernes penge. Som kunde hos BEOF betaler jeg årligt en formue til forsyningsselskabet og vil ikke finde mig i, at mine sparsomme pensionspenge går til overlønninger til ansatte i et forholdsvist lille forsyningsselskab,” skriver Holger Øster Morgensen i brevet, hvor han også opfordrer politikerne og de statslige myndigheder til omgående at blande sig i proceduren omkring ansættelsen af en ny direktør i Beof.

“Vi ser det alt for ofte: Der ødsles med borgernes penge. Den slendrian må der sættes en stopper for nu,” slutter brevet.

Sideløbende har Finans.dk ansporet af sagen fra Hillerød Forsyning undersøgt lønniveauet for topcheferne i 66 kommunalt ejede forsyningsselskaber. Finans.dk afslører i artiklen, der blev publiceret torsdag, at Bornholms Energi- og Forsyning i 2020 tilbyder landets næsthøjeste samlede lønpakke, kun overgået af Hovedstadens Forsyningsselskab, Hofor, hvis omsætning og medarbejderantal er ti gange større end Beofs.

2.818.000 kroner

Finans.dk har fået oplyst, at værdien af Rasmus Sielemann Christensens løn og personalegoder i år er 2.818.000 kroner. Kortlægningen dokumenterer, at Beof-direktørens samlede lønpakke er mellem 750.000 og 1,3 millioner kroner større end hos direktører i andre kommunalt ejede energiselskaber med en lignende størrelse opgjort på omsætning og antallet af ansatte.

I artiklen vurderer to eksperter, professor i offentlig forvaltning Kurt Klaudi Lassen fra Syddansk Universitet og professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet, at lønniveauet generelt ikke er urimeligt højt for de direktører, der tjener under 1,5 millioner kroner om året, hvilket gælder det store flertal. Men de bedst lønnede direktører som Rasmus Sielemann Christensen får professorerne til at løfte deres øjenbryn.

– Når man ligger blandt de fem til otte øverste, må bestyrelsen forholde sig til, om man er kommet for højt op. Det er lønninger på et markant højt niveau, som man ikke bør ligge på, uden at helt særlige forhold gør sig gældende, siger Per Nikolaj Bukh til Finans.dk.

 

 

Sådan er direktørens lønpakke sammensat i august 2020

Løn, inklusiv faste tillæg og pension. 150.000 kroner – (1.800.000 kr. over et helt år)

Fastholdelsesvederlag og resultatløn (opgjort som en 1/12 af årstotal): 74.583 kroner (årligt 895.000 kr.)

Værdi af fri bil: 8.958 kroner (årligt 107.500 kr.)

Værdi af fri bolig: 3.800 kroner (årligt 45.600 kr.)

Værdi af pendlerkort: 10.995 kroner (årligt 131.940 kr.)

Værdi af fri mobiltelefon og internet: 242 kroner (2.900 kr.)

Værdi af sundhedsforsiking: 62 kroner (750 kr.)

Total: 248.640 kroner om måneden (2.983.690 kr. om året)

Kilde: Bornholms Energi og Forsyning, oplysninger fra aktindsigt

 

Løn i 2019

I 2019 modtog Rasmus Sielemann Christensens en fastholdelsesbonus efter tre års ansættelse på tre måneders løn. Den samlede betaling fra Beof er lidt lavere end i år:

Det faste vederlag (løn inkl. pension) 1.784.000 kr.

Det variable vederlag (resultatlønnen): 288.000 kr.

Fastholdelsesvederlag: 450.000 kr.

Personalegoder (telefon, internet, sundhedsforsikring og bil): 140.000 kr.

Total: 2.662.000 kr.

 

Løn i 2018

Det faste vederlag (løn inkl. pension) 1.706.000 kr.

Det variable vederlag (resultatlønnen): 252.000 kr.

Personalegoder 111.000 kr.

Total: 2.069.000 kr.

Kilde: Vederlagsrapport 2018 og 2019, Bornholms Energi og Forsyning