Arkiterne fra Matters havde for eksempel en idé om, at man kan lave en platform ud i vandet i Borgedalssøen, så man kan komme ud på søen og kigge på den smukke natur. Arkivfoto: Tommy Kaas

Spændende ideer kom på bordet: Hvad med en kunstig åkande i Borgedalssøen?

Den 2. september holdt gruppen bag 4-Kløver-Klyngens (4KK) udviklingsprojekt "Vi mødes i det Grønne" anden workshop med arkitekterne fra selskabet Matters, der skal hjælpe 4KK med at udvikle planerne for projektet. Det går kort beskrevet ud på at udvikle adgangen til og sammenhængen med naturen for de fire byer i klyngesamarbejdet Nyker, Klemensker, Aarsballe og Rø.

UDVIKLING

Den 2. september holdt gruppen bag 4-Kløver-Klyngens (4KK) udviklingsprojekt “Vi mødes i det Grønne” anden workshop med arkitekterne fra selskabet Matters, der skal hjælpe 4KK med at udvikle planerne for projektet. Det går kort beskrevet ud på at udvikle adgangen til og sammenhængen med naturen for de fire byer i klyngesamarbejdet Nyker, Klemensker, Aarsballe og Rø. Projektet fik først på året tilsagn fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden på 200.000 kroner til projektudviklingen. 4KK indledte i foråret et samarbejde med arkitektfirmaet Matters, der i juni samlede beboere og interesserede i klyngens lokalområde til en fælles workshop, der skulle komme med ideer og forslag til projektets udformning.

Workshop nummer to foregik i Den Grønne Frø i Aarsballe. Her opsamlede og præsenterede arkitekterne de forslag, som var kommet frem ved den første workshop, og de præsenterede deres bud på næste fase af projektet.

– Det var rigtig spændende at se, hvad arkitekterne havde fået ud af alle vores ideer og forslag, siger Karsten Eriksen fra 4-Kløver-Klyngens styregruppe.

– Det har været med til at konkretisere vores forslag og se på, hvilke stier og steder der kan laves til det, de kalder nedslagspunkter i stisystemerne. Det er for eksempel sådan noget som placeringen af shelters eller et ret interessant forslag om at lave en “åkande” i Borgedalssøen. De har en idé til at lave en platform ud i vandet, så man kan komme ud på søen og kigge. Det er sådan nogle muligheder, som arkitekter er gode til at se, siger Karsten Eriksen.

Udover nedslagspunkter i naturen kom arkitekterne også med forslag om, hvordan man kan forbedre nogle af de samlingspunkter, der allerede er klyngens område. Det gælder for eksempel renovering af Rø Medborgerhus og tilbygning til klubhuset i Aarsdale samt udvikling af husenes servicefunktion for vandrere, cyklende og andre besøgende i området. Der skal være mulighed for at tappe vand, oplade sit elektroniske udstyr og få luft i cykeldækkene.

Skal sortere i forslagene

Matters’ forslag blev taget vel i mod af de 37 deltagere til workshoppen. Dagen efter gik turen for Karsten Eriksen og arkitekterne til København, hvor ideerne skulle fremlægges for Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DGI, som sammen har igangsat det landsdækkende Landsbyklyngeinitiativ, som 4KK er en del af. Også her blev ideerne taget vel imod, fortæller Karsten Eriksen, men fondene indskærpede overfor 4KK, at når klyngen skal indsende sin endelige fondsansøgning til december, så er det vigtigt, at den bliver helt klar på, hvad det præcis er, der skal søges penge til.

– Det er det, vi skal til at have fokus på nu. Vi er trukket i arbejdstøjet og skal til at sortere ud i forslagene, så vi sammen med arkitekterne kan blive helt enige om, hvad det er, vi skal søge penge til, siger Karsten Eriksen.

– Vi er glade for, at fondene var konstruktive i deres kritik. Det var også en del af det møde, vi havde med dem: Vi skulle have trykprøvet vores projekt og se, om det var inden for skiven af det, vi kan søge om. Så vi kan næsten ikke få armene ned over, at projektet stadig er med i opløbet, siger han.

4KK har yderligere en workshop med arkitekterne i Matters i den sidste del af året. I december skal den endelige fondsansøgning til Real Dania, Bygge og Anlægsfonden og DGI ligge klar. Hvis projektet godkendes kan 4KK få fire millioner kroner i støtte til område udviklingen.