Som politisk ansvarlig for ældreplejen vil Bjarne Hartung Kirkegaard gerne være med til at ansætte flere af de medarbejdere, der hjælper de ældre. Foto: Jens-Erik Larsen

Udvalgsformand efter Kirstine van Sabbens opråb: Minuttyranni plager ældreplejen

Flere ansatte og bedre arbejdsmiljø kan ifølge Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) være vejen til, at de ansatte i den kommunale ældrepleje får overskud til at levere den pleje, de ønsker, og som de ældre på Bornholm forventer. Det siger han som en reaktion på, at hans kommunalbestyrelseskollega Kirstine van Sabben på Facebook og i Bornholms Tidende har fortalt om sine oplevelser som ansat i hjemmeplejen i et halvt år.

Ifølge Bjarne Hartung Kirkegaard er Kirstine van Sabbens billede af ældreplejen ikke fyldestgørende, men hvis hendes formål med opråbet er at få lavet grundlæggende om på nogle ting, så har hun en allieret i formanden for social- og sundhedsudvalget.

PLEJE

Flere ansatte og bedre arbejdsmiljø kan ifølge Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) være vejen til, at de ansatte i den kommunale ældrepleje får overskud til at levere den pleje, de ønsker, og som de ældre på Bornholm forventer. Det siger han som en reaktion på, at hans kommunalbestyrelseskollega Kirstine van Sabben på Facebook og i Bornholms Tidende har fortalt om sine oplevelser som ansat i hjemmeplejen i et halvt år.

Ifølge Bjarne Hartung Kirkegaard er Kirstine van Sabbens billede af ældreplejen ikke fyldestgørende, men hvis hendes formål med opråbet er at få lavet grundlæggende om på nogle ting, så har hun en allieret i formanden for social- og sundhedsudvalget.

– Jeg synes, at management-tilgangen er der, hvor det knirker mest, den måde man fordeler pengene på. Det skal være effektivt, effektivt og effektivt. Det har været mantraet i mange år. Det er det, der gør, at vi har det der forbistrede minuttyranni. Når man op gennem årene har manglet 63 eller 125 millioner kroner eller et eller andet i den årlige budgetlægning, så har man sagt, at måske kan man gøre noget på en anden måde, og så får den lige lidt på skruen. Det er det, jeg kalder management-tankegangen, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

Hjælp af Folketinget

Den kristendemokratiske udvalgsformand fortæller, at når han har luftet ideen om at fordele pengene på en lidt anden måde, så der bliver flere penge til at ansætte flere på det, han selv kalder gulvet, så har han fået at vide, at det er stort set umuligt. Årsagen er de rammer, Folketinget har defineret for den kommunale ældrepleje. Det gælder blandt andet krav til dokumentation.

– Det krav er vokset meget voldsomt i de senere år. Der skal dokumenteres hele tiden, siger Bjarne Hartung Kirkegaard, der også ser kravene til dokumentation som et resultat af management-tilgangen.

– Jeg ved godt, hvorfor management-tænkningen er der, det er fordi, man skal kunne lade private byde på opgaverne, og så skal man vide, hvad det koster, og for at regne alt det ud tæller man sammen, trækker fra og lægger til og får de der kæmpe dokumentationsregnestykker, for at nogle skal kunne byde ind på opgaven, siger han.

Artiklen fortsætter under boksen…

 

Vagtplan

Herunder kan du se et eksempel på en vagtplan i hjemmeplejen.

 

Personligt er han ikke tilhænger af udlicitering af ældrepleje, da han har set flere eksempler på, at det er gået galt, hvorefter en kommune skal samle opgaven op, efter en privat udbyder er gået ned.

– Der er det bedre, hvis vi kan få et system hos os i kommunerne, der kunne løse det her, og det kan sagtens være, vi skal have Folketingets hjælp, og hvis det er Kirstines anliggende, så er hun ude i en god sag, lyder det.

Et bedre resultat

Nogle vil sikkert sige, at det har vi hørt før, at en kommunalpolitiker siger, at Folketinget må gøre et eller andet. Hvor ser du, at regionskommunen kan gøre noget med de rammer, der er nu?

– Der er at få nogle flere til at søge ind i faget, så der er nogle flere at tage af, når vi gerne vil ansætte nogle flere. Vi skal have nogle at kunne ansætte. Det er det, jeg gerne vil. Det jeg skal prøve på nu, og som jeg skal prøve at se, om jeg kan overbevise andre i kommunalbestyrelsen om, det er, at der skal afsættes nogle penge til det, jeg kalder at styrke indsatsen på gulvet, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

Kirstine van Sabben taler også om muligheden for at ansætte ekstra plejepersonale. Det kan ifølge Bjarne Hartung Kirkegaard forbedre arbejdsmiljøet, og når det bliver bedre, så får man også et bedre resultat i forhold til den enkelte borgers oplevelse af det at modtage hjemmepleje, mener han. I den forbindelse mener han dog, at opråbet kan gøre mere skade end gavn.

– Min filosofi er selvfølgelig at anerkende de problemstillinger, der er, forsøge at gøre noget ved det internt og så i øvrigt tale faget op. Jeg vil gerne gøre jobbet attraktivt, og det er derfor, jeg prøver at fortælle de positive og gode historier om pårørende, der har gode oplevelser med medarbejdere, der er engagerede i deres fag og brænder for det, selvom de har travlt. Der synes jeg, Kirstine saver lidt i den gren, vi sidder på, for jeg synes, hun taler faget ned, siger han.

På Facebook har Kirstine van Sabben understreget, at hun bestemt ikke angriber medarbejderne i hjemmeplejen, men systemet.