TV2 Bornholm. Arkivfoto: Berit Hvassum

Kommunen hiver TV2/Bornholm i Pressenævnet

Et Facebook-opslag og et indslag i TV 2/Bornholms nyhedsudsendelse fra 12. marts vil snart blive behandlet i Pressenævnet, fordi Bornholms Regionskommune mener, at tv-stationen overtrådte de vejledende regler for god presseskik.

Tv-stationen rettede i dækningen af corona-nedlukningen en personlig kritik mod kommunens kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen (GBB). Hun blev beskyldt for at have besluttet, at kommunale medarbejdere ikke måtte deltage i et spørgeprogram, og dermed forhindret seerne i at få svar på spørgsmål. TV 2/Bornholm måtte derfor aflyse spørgeprogrammet, og i 19.30-nyhederne afsatte kanalen over halvandet minut til blandt andet at fortælle følgende:

KOMMUNIKATION

Et Facebook-opslag og et indslag i TV 2/Bornholms nyhedsudsendelse fra 12. marts vil snart blive behandlet i Pressenævnet, fordi Bornholms Regionskommune mener, at tv-stationen overtrådte de vejledende regler for god presseskik.

Tv-stationen rettede i dækningen af corona-nedlukningen en personlig kritik mod kommunens kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen (GBB). Hun blev beskyldt for at have besluttet, at kommunale medarbejdere ikke måtte deltage i et spørgeprogram, og dermed forhindret seerne i at få svar på spørgsmål. TV 2/Bornholm måtte derfor aflyse spørgeprogrammet, og i 19.30-nyhederne afsatte kanalen over halvandet minut til blandt andet at fortælle følgende:

– Vi havde gode mennesker fra det bornholmske skolesystem, som skulle fortælle, hvordan man skal tale med sine børn om coronavirus. Også dette blev forhindret af Gitte Bisse Bertelsen. BRK’s kommunikationsmedarbejder har effektivt forhindret os i at få svar på alle de spørgsmål, som I har stillet, lød det blandt andet fra studieværten.

Indslaget blev bragt i hovednyhedsudsendelsen klokken 19.30 på dagen, hvor al undervisning blev omlagt til fjernundervisning, og plejecentre, hjemmeplejen og kommunens administrative enheder overgik til nødberedskab. I den forbindelse blev pressen som noget nyt bedt om, at alle henvendelser til ansatte i regionskommunen skulle gå igennem kommunikationskonsulenten (hvilket senere i forløbet blev ændret til et nyoprettet pressetelefonnummer).

Kommunens klage til Pressenævnet omfatter også et opslag på TV 2/Bornholms Facebook-side, hvor ordlyden i et senere slettet opslag var stort set den samme som i nyhedsudsendelsen på tv. I klagen skriver kommunen, at kommunikationskonsulenten ikke kan stilles til ansvar for den ændrede mediestrategi:

“Det udlægges som om, at GBB personligt skulle have haft til hensigt at give fagpersoner mundkurv på eller lukke ned for kommunens kommunikation. Det er ikke en korrekt udlægning af situationen. Den valgte kommunikationsstrategi var ikke GBB’s strategi, men BRK’s øverste ledelses strategi, som trådte i kraft, da Corona-krisen for alvor brød ud. BRK har under hele krisen henvist til de nationale/statslige myndigheder, når det har handlet om selve sygdommen COVID-19 og forholdsregler og retningslinjer i relation til denne, da det ikke er er et kommunalt anliggende,” skriver Claus Munk fra Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat, der formelt står som afsender på klagen.

Et af kommunens primære kritikpunkter er, at beskyldningerne mod Gitte Bisse Bertelsen hverken blev forelagt hende eller regionskommunen, før TV 2/Bornholm bragte historierne på Facebook og tv.

“Hverken GBB eller BRK blev adviseret om, at stationen ville lægge nyheden ud og derved står beskyldningerne rettet mod GBBs person helt ukommenteret. (…) TV 2 Bornholms omtale vurderes til at være krænkende og agtelsesforringende for GBB og for BRK, som helhed,” skriver regionskommunen i klagen.

 

Det blev der sagt i nyhedsindslaget

Hen mod slutningen af nyhedsudsendelsen 12. marts 2020 bragte TV 2/Bornholm det indklagede indslag, som Bornholms Tidende har transskriberet.

Studievært Christina Holm Winsløw læser højt fra en tekst om det aflyste spørgeprogram 360 Live:

– I går spurgte vi jer seere på vores Facebook-side, om der var noget, I gerne ville spørge omkring coronavirus. Og vi kan roligt sige, at der er kommet rigtig mange gode spørgsmål. Derfor ville vi meget gerne have lavet 360 Live og givet svar umiddelbart efter nyhederne. Det er imidlertid blevet forhindret af kommunens kommunikationskonsulent, Gitte Bisse Bertelsen.

På billedsiden klippes der fra studieværten til et skærmdump fra GBB’s profil på LinkedIn.

– I modsætning til informationspolitik i resten af landet har hun besluttet, at BRK’s personale ikke må deltage. Det har alle BRK’s nøglepersoner fået ordre til på i en mail. Vi har også inviteret deltagere fra sygehuset, og selv om det hører ind under Region Hovedstaden, så har Gitte Bisse Bertelsen også bestemt, at de skal sige nej. Vi havde en praktiserende læge, som havde sagt ja til at deltage, men hun vil nu kun deltage, hvis andre stiller op. Vi havde gode mennesker fra det bornholmske skolesystem, som skulle fortælle, hvordan man skal tale med sine børn om coronavirus. Også dette blev forhindret af Gitte Bisse Bertelsen. BRK’s kommunikationsmedarbejder har effektivt forhindret os i at få svar på alle de spørgsmål, som I har stillet. Borgmester Winni Grosbøll forsvarede på dagens pressemøde beslutningen.

Der klippes til pressemøde og et citat fra Winni Grosbøll:

– I en situation, hvor vi har skullet omlægge arbejdet for alle vores ansatte, samtidig med at skulle iværksætte beredskabsplaner for alle sektorer på øen, har vi altså ikke prioriteret at stille op i TV 2/Bornholm, og det håber vi selvfølgelig, at der er forståelse for, siger Grosbøll.

Retur til studieværten:

– Og vi beklager selvfølgelig meget, at vi har måttet aflyse programmet. Vi vil forsøge i de kommende dage at give svar på mange af jeres spørgsmål i den daglige nyhedsdækning.

 

Overraskende at se sig selv

Over for Bornholms Tidende fortæller Gitte Bisse Bertelsen, at hun ikke ønsker at kommentere sagen, før den er behandlet i Pressenævnet. Da fagbladet Journalisten i marts tog historien op, udtalte kommunikationskonsulenten dette om hændelsen.

– Det var da overraskende at se sig selv udlagt på den måde. Som om det er mig personligt, der har de hensigter. Og det er grænseoverskridende, at de bruger et billede af mig fra min LinkedIn-profil, sagde hun.

I fagbladsartiklen opfordrer tv-stationens direktør, Jan Jørgensen, kommunen til at klage til Pressenævnet, og efter 11 ugers betænkningstid og en efterfølgende korrespondance mellem parterne er den endelige klage nu afsendt.

Bornholms Tidende har fået tilsendt klagen, hvor regionskommunen også kritiserer TV 2/Bornholm for at have publiceret Facebook-opslaget med et billede af kommunikationskonsulenten og ladet det “ligge til frit skue og kommentering” i to timer for dernæst at fjerne opslaget uden at begrunde det over for brugerne. Opslaget blev hurtigt meget debatteret, og en af deltagerne i debatten var borgmester Winni Grosbøll:

“Kære TV2 Bornholm. Har I overvejet, hvor vores medarbejdere bedst bruger deres arbejdstid lige nu ?? Lige nu forsøger de at redde liv, afværge at denne virus lægger sygehuset ned, så jeres forældre, svigerforældre, bornholmere ikke dør, uden vi kan redde dem. Arbejd nu sammen med os i stedet for at modarbejde de myndigheder, der knokler i en hel ekstrem situation. De nationale myndigheder har en fælles hotline, de har en hjemmeside. TV2 Bornholm; henvis i stedet til den, vær det public service-organ, I skal være i denne situation,” skrev borgmesteren i kommentarfeltet.

Navngiven medarbejder

Winni Grosbøll bekræfter, at hun har været inde over kommunens beslutning om at indbringe omtalen af Gitte Bisse Bertelsen til Pressenævnet.

– Det er, fordi det er en navngiven medarbejder, som bliver hængt ud på tv i bedste sendetid for noget, hun ikke har gjort. Det går jævnligt ud over kommunens ledelse, Johannes Nilsson og jeg, og så er der nogle andre spilleregler. Men når det er medarbejdere, har vi en forpligtelse til at beskytte dem, siger Winni Grosbøll til Bornholms Tidende.

TV 2/Bornholm har fået tilsendt klagen og kommenteret den.

I svaret forklarer direktør Jan Jørgensen, at TV 2/Bornholm undlod at gøre Gitte Bisse Bertelsen opmærksom på kritikken inden udsendelsen, fordi han dagen forinden i en mail til den kommunale topledelse havde påtalt, at Gitte Bisse Bertelsen havde “smækket dørene i”, da tv-stationen forgæves prøvede at finde deltagere fra kommunen og Bornholms Hospital til spørgeprogrammet.

“TV 2/Bornholm erkender, at det havde været at foretrække, hvis man denne gang havde spurgt GBB direkte og ikke blot havde forventet, at hun som alle tidligere gange ville have takket nej til at medvirke. På baggrund af ovenstående gennemgang er det imidlertid TV 2/Bornholms vurdering, at der er tale om en loyal gengivelse af baggrunden for, hvorfor ingen repræsentanter fra de decentrale myndigheder ville stille op til det annoncerede program, og at der ikke er sket en tilsidesættelse af de presseetiske regler,” skriver Jan Jørgensen i svaret, hvor han desuden understreger, at han som redaktør har ret til at slette Facebook-opslag, hvilket blev aktuelt, fordi flere kommentarer var “på vej til at være krænkende for såvel klager (regionskommunen, red.) eller TV 2/Bornholm”.

Svaret fra tv-stationens direktør har dog ikke givet anledning til, at Bornholms Regionskommunen trækker sagen tilbage, som man havde mulighed for, bekræfter centerchef Claus Munk.

I en mail til Pressenævnet skriver han 2. juli, at kommunen “fortsat mener, at TV 2 Bornholm gik over stregen og brød med god presseskik og miskrediterede både Bornholms Regionskommune og medarbejder, Gitte Bisse Bertelsen personligt i aftenens (12.3.2020) nyhedsudsendelse og senere i opslag på Facebook”.

Pressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der træffer afgørelser i klager over medier. Nævnets medlemmer er jurister eller fra medier og offentligheden, og nævnet kan pålægge et medie, der i en historie ikke har levet op til reglerne for god presseskik, at bringe Pressenævnets kritik.

 

TV2/Bornholms direktør Jan Jørgensen. Arkivfoto: Berit Hvassum

 

Tv-direktør opfordrede kommunal ledelse til at gennemtænke “den lukkede dørs politik”

 

Det var utilfredshed med lukkethed i Bornholms Regionskommunes kommunikation, der fik TV 2/Bornholm til at bringe indslaget og Facebook-opslaget, hvor kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen (GBB) åbent blev kritiseret for at have besluttet, at kommunale medarbejdere ikke måtte deltage i et spørgeprogram.

Det fremgår af svaret, som tv-stationens direktør, Jan Jørgensen, har sendt til regionskommunen og Pressenævnet og delt med Bornholms Tidende. Efter hans vurdering fulgte tv-stationen en mere lukket kommunikationsstrategi end andre steder i landet.

I tv-stationens udlægning af, hvad der gik forud for indslaget, hæfter Jan Jørgensen sig ved, at han dagen forinden havde kritiseret strategien og kommunikationskonsulentens rolle over for Winni Grosbøll, kommunaldirektør Johannes Nilsson og servicedirektør Trine Dorow.

“Vores ambition er at besvare en række spørgsmål, som betyder, at bornholmerne ikke ringer og spørger om den slags generelle ting hos den praktiserende læge eller sygehuset. Her har Gitte Bisse Bertelsen så smækket dørene i begge steder og nægtet os deltagelse både fra BRK og Sygehuset. Det er selvfølgelig i øvrigt ikke GBB, der skal deltage. Det er respektive personer med fagligt kundskab. Jeg vil gerne appellere til jer, at I gennemtænker den lukkede dørs politik og ændrer det, så også BRK kommer til at deltage i informationsarbejdet til Bornholms befolkning,” skrev Jan Jørgensen 11. marts til den kommunale topledelse.

Hverken Dorow, Nilsson eller Grosbøll besvarede ifølge Jan Jørgensen denne mail.

I selve forsvaret for det omdiskuterede nyhedsindslag, hvor Gitte Bisse Bertelsen nævnes ved navn, og det tilsvarende Facebook-opslag om aflysningen af spørgeprogrammet, forklarer Jan Jørgensen, at TV 2/Bornholm har “gengivet de udfordringer, som redaktionen havde med at få kilder til at stille op”.

“Kilderne oplyser, at de ikke må sige noget, og at de har fået at vide, at de skal henvise til GBB”, skriver Jan Jørgensen i kommentaren til kommunens klage.

Spørgsmål om ytringsfrihed

Endvidere mener Jan Jørgensen, at det kan diskuteres, om BRK’s kommunikationsstrategi er en krænkelse af offentligt ansattes ytringsfrihed.

“Idet der netop er tale om, at de skulle dele den viden, som de har. På det punkt kan en offentlig ansats ytringsfrihed ikke være indskrænket,” skriver Jan Jørgensen i sin kommentar til klagen.

En enkelt indrømmelse er der i svaret fra tv-stationen; nemlig at kritikken burde være forelagt direkte for kommunikationskonsulenten frem for at sende den per stedfortræder til borgmesteren og de to kommunale direktører. Dog mener Jan Jørgensen, at den kommunale topledelse burde have gjort opmærksom på, at Gitte Bisse Bertelsen ikke alene stod bag den nye pressestrategi.

“Det er TV 2/Bornholms opfattelse, at oplysningerne blev efterprøvet ved at fremsende en mail til ledelsen, og at der i al væsentlighed er givet korrekt information. (…) Hvis det havde været vigtigt for BRK og GBB at fremhæve, at det ikke var en beslutning, der alene var truffet af kommunikationsafdelingen, men var truffet af den øverste ledelse, havde den øverste ledelse mulighed for at korrigere dette ved at besvare mailen af 11. marts,” skiver Jan Jørgensen.

BRK: Ikke “lukket dørs politik”

Kritikken om lukkethed i kølvandet på coronanedlukningen afviser regionskommunens centerchef Claus Munk i en mail, som han sendte til Pressenævnet for en uge siden.

“Jan Jørgensens udlægning fortsætter ud af et spor, hvor han anklager kommunen for at have en ”lukket dørs politik” i forhold til sin kommunikation under Corona-krisen. For os er det vigtigt at understrege, at der i denne sag alene er tale om beskyldninger, der baseres på, at vi fra kommunens side takkede nej til at deltage med vores fagfolk i ét specifikt, direkte sendt TV 2 Bornholm spørgeprogram om corona, der lå dagen efter, at statsministeren netop havde lukket hele landet ned. Baggrunden for vores beslutning var i hovedtræk, at vi under hele Corona-krisen har villet undgå at optræde i rollen som eksperter på corona. Det ansvar har vi under hele krisen overladt til de nationale myndigheder for at undgå misinformation i en alvorlig krisesituation,” skriver Claus Munk.

Han tilføjer, at kommunen på trods af særlige tiltag under kriseberedskabet har stillet sig til rådighed for medierne.

“Det er vigtigt igen at nævne, at kommunen under Corona-krisen har været endog meget stærkt kommunikerende via: daglige statusudmeldinger, deltaget i utallige interviews i TV 2 Bornholm, DR P4 Bornholm og Tidende med f.eks. borgmesteren, ældrechefen, sundhedschefen og kommunens ledende psykolog. BRK-medarbejdere har deltaget i reportager ude fra marken, herunder også i TV 2 Bornholms programmer. Vi har holdt pressemøder, hvor borgmesteren deltog sammen med politiet og hospitalet. Vi har udsendt en lang række pressemeddelelser, kommunikeret via nyheder på vores hjemmeside brk.dk, opslag på vores Facebook-side og bilateralt kommunikeret til mere specifikke målgrupper, som f.eks. pårørende til beboere på vores institutioner,” forklarer centerchefen i følgebrevet til Pressenævnet, der afsluttes med et ønske om bedre samarbejde fremover:

“Vores ønske er, at TV 2 Bornholm og Bornholms Regionskommune i fremtiden har et professionelt, gensidigt respektfuldt, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde”.

Bornholms Tidende har bedt Jan Jørgensen om at uddybe kritikken af kommunens kommunikation, men tv-direktøren ønsker ikke at kommentere sagen, før Pressenævnet har truffet afgørelse i sagen.