Campus Bornholm. Foto: Jens-Erik Larsen

Flere uddannelser har fået færre ansøgere over de seneste fem år

UDDANNELSE

Bornholms Tidende er dykket ned i de netop offentliggjorte ansøgertal hos Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under Uddannelses- og Forskningsministeriet og sammenlignet dem med ansøgertallene for de forgående fire år. På flere af velfærdsuddannelserne ser vi i år et fald i ansøgertallet sammenlignet med ansøgertallene for hvert år siden 2015. Som vi har skrevet tidligere har pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm begge fået markant færre ansøgere i år, end uddannelserne havde sidste år.

På pædagoguddannelsen er det med 41 ansøgere i år også det laveste antal ansøgere, der har været siden 2015. Samme billede tegner sig på sygeplejerskeuddannelsen, hvor ansøgertallet på 75 også er det laveste i fem år. Uddannelsesleder på pædagoguddannelsen Randi Bjørndal Jensen og rektor på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Anne Regitze Lind-Holm sagde begge til Bornholms Tidende mandag, at de vil arbejde på at markedsføre uddannelserne og gøre dem endnu mere attraktive for de uddannelsessøgende på Bornholm.

Læreruddannelsen har som den eneste af de fire velfærdsuddannelser fået samme ansøgertal som sidste år. Her er der igen i år 30 personer, der har søgt ind. Dog er andelen af ansøgere med læreruddannelsen som første prioritet gået fra at være 20 ud af 30 ansøgere i 2019 til 16 ud af 30 ansøgere i år.

Halveret ansøgertal

På socialrådgiveruddannelsen på Bornholm er ansøgertallet i år mere end halveret fra 2018, hvor der sidst var mulighed for at søge ind på uddannelsen. I 2018 var der 70 ansøgere, i år er der 30. Uddannelsesleder Claus Arne Hansen fortæller, at han havde håbet på et højere antal ansøgere.

– Vi skulle gerne op på 38-40 studerende for at have et fuldt hold, så det havde vi selvfølgelig håbet på, siger han.

Uddannelseslederen hæfter sig dog ved, at der i blandt ansøgerne er en stor andel, der har socialrådgiveruddannelsen som deres første prioritet.

– Vi ved, der er 30 ansøgere, hvilket er tilstrækkeligt til at etablere et hold, og vi ved også, at der blandt de 30 er 18, der har uddannelsen som første prioritet. Det betyder, at det er ansøgere, der gerne vil os, og det er vigtigt, ligesom at det reducerer frafaldet, siger Claus Arne Hansen.

Bornholms Tidende er dykket ned i de seneste fem års ansøgertal på pædagoguddannnelsen, læreruddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm. Læreruddannelsen har som den eneste uddannelse fremgang i ansøgertallet, mens de andre uddannelser har det laveste ansøgertal i fem år. Ansøgertallet på sygeplejerskeuddannelsen i 2015 er ikke med i grafikken, da tallet ikke er delt i sommer- og vinteroptag som de øvrige år og derfor ikke giver et retvisende billede i grafikken. Grafik: Christina Skovmose.

Efterspørgsel på socialrådgivere

Der er traditionelt set kun optagelse hvert tredje år på socialrådgiveruddannelsen på Bornholm. Sidste år besluttede Københavns Professionshøjskole dog at fremrykke optaget et år, så man allerede i år kunne søge ind på uddannelsen i stedet for at vente til 2021. Årsagen til fremrykningen var, at der var stor efterspørgsel på socialrådgivere på Bornholm. Bornholms Regionskommune opfordrede derfor Københavns Professionshøjskole til at fremrykke optaget til 2020.

– Vi vil gerne uddanne så mange socialrådgivere, som der er efterspørgsel til. Vi besluttede at fremrykke optaget et år, fordi vi gennem vores dialog med Bornholms Regionskommune vidste, at der var brug for at uddanne flere socialrådgivere på Bornholm, siger Claus Arne Hansen.

Fremrykningen af optaget har ikke medført et imponerende ansøgertal, men for Claus Arne Hansen er det heller ikke selve ansøgertallet, der er det vigtigste. Det er motivationen hos de ansøgere, der i sidste ende bliver optaget.

– Vi håber altid på, at der kommer tilstrækkeligt mange motiverede ansøgere. Når jeg lægger vægt på, at vi gerne vil have motiverede ansøgere, er det fordi, det giver det bedste uddannelsesforløb og på sigt også de bedste socialrådgivere, siger han.

Uddannelse fordrer rekruttering

Efterspørgslen på socialrådgivere er stadig stor på Bornholm, og rekrutteringen af dem hænger sammen med det lokale uddannelsessted, forklarer Claus Arne Hansen.

– Det er ekstremt vigtigt at have videregående uddannelser som socialrådgiveruddannelsen på Bornholm. For det første er det vigtigt at have for at kunne fastholde de unge på Bornholm. Jeg er selv født på Bornholm og er fra en årgang, hvor der kun var mulighed for at læse til sygeplejerske. Så vi var nødt til at søge mod København. For det andet har Bornholms Regionskommune brug for tilstrækkeligt mange kvalificerede socialrådgivere, og har vi ikke uddannelsen lokalt, bliver det vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, fordi man skal hente den i København, siger han.

Claus Arne Hansen fortæller, at man på socialrådgiveruddannelsen forsøger at tiltrække uddannelsessøgende ved at være synlig på uddannelsesmesser og ved at invitere de studerende fra ungdomsuddannelserne på besøg. Blandt andet har man lavet en “hf-dag”, hvor hf-studerende kan komme ud socialrådgiveruddannelsen og høre mere om uddannelsen og den profession, som man kommer ud i som socialrådgiver.

Mulighed for et efteroptag

Ifølge Randi Bjørndal Jensen, der er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen, vil de sandsynligvis åbne for muligheden for at lave et efteroptag, når de efter den 28. juli ved, hvor mange af ansøgerne, der er kommet ind på uddannelsen. På den måde kan antallet af nye pædagogstuderende alligevel blive højere, end det ser ud til nu. Claus Arne Hansen fortæller, at man på socialrådgiveruddannelsen overvejer det samme.

– Jeg vil ikke udelukke, at vi kommer til at forlænge muligheden for at blive optaget på socialrådgiveruddannelsen. Det kan vi gøre, hvis der er ledige pladser, og de interesserede selvfølgelig opfylder adgangskravene. Det er en mulighed, men ikke noget, vi har besluttet endnu. Vi skal først se, hvordan det endelige billede ser ud den 28. juli, siger han.