Retten på Bornholm. Arkivfoto: Berit Hvassum

Fængselsstraf til 55-årig for at dele børneporno

En 55-årig mand fra Nexø blev tirsdag idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have haft pornografisk materiale med mindreårige på sin computer og for at have delt dette materiale med andre på internettet.

RETSSAG

En 55-årig mand fra Nexø blev tirsdag idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have haft pornografisk materiale med mindreårige på sin computer og for at have delt dette materiale med andre på internettet.

Ifølge politiets anklager, Anne Moe, havde manden i en periode på 14 dage i september 2019 delt i alt 33 film med børnepornografisk indhold. Det vil sige, hvor en eller flere af de medvirkende i filmene er under 18 år. Og i det delte materiale var der en enkelt film, som, politiet mener, var i den alvorligste kategori af børneporno, kategori tre, hvor de medvirkende børn blandt andet udsættes for voldtægt og tvang.

Manden var desuden anklaget for at have været i besiddelse af 292 børnepornografiske film og billeder. Af disse var syv af filmsekvenserne i den alvorligste kategori tre. Blandt andet viste en af filmsekvenserne, ifølge anklager Anne Moe, en ung pige, som var fastspændt, mens hun blev udsat for vaginalt og analt samleje.

Nægtede at have delt det

I retten erkendte den 55-årige mand at have været i besiddelse af børneporno på sine computere, men han nægtede at have delt det med andre. Han forklarede, at han havde hentet materialet på fildelingstjensten Edonkey2000. Ikke fordi han tændte på at se pornografi med mindreårige, men fordi han syntes, det var spændende at færdes på den “mørke del” af internettet.

Mandens deling af de ulovlige film og billeder blev opdaget, fordi Rigspolitiets nationale cyber-crime center, i daglig tale kaldet NC3, overvågede fildelingstjenesten Edonkey2000 netop for at undersøge, om der blev delt børnepornografisk materiale. Det førte til, at mandens bopæl blev ransaget af politiet, og hans computere blev beslaglagt.

At materialet var blevet delt, forklarede den 55-årige mand, var fordi det program, Emule, som han havde brugt til at hente materialet med, uden hans vidende havde delt filerne på fildelingstjenesten. Det havde han først fundet ud af senere, efter at hans bopæl var blevet ransaget af politiet.

Den forklaring afviste anklager Anne Moe. Hun fastslog i sin afsluttende procedure, at manden ved at benytte programmet og fildelingstjenesten, underforstået havde accepteret, at materialet kunne blive delt, og at der derfor var tale om en bevidst handling fra mandens side.

Argumenterede for frifindelse

Mandens forsvarer, advokat Bjarne Olsen, argumenterede derimod for frikendelse for deling af materialet, fordi det var sket uden mandens vidende. Bjarne Olsen argumenterede endvidere for, at straffen for at manden havde det ulovlige på sin computer højest burde være 60 dages betinget fængsel, som eventuelt kunne suppleres med samfundstjeneste.

En enig domsmandsret valgte imidlertid at følge anklagerens ønske om “ikke under to-tre måneders fængsel”, og dømte den 55-årige til tre måneders ubetinget fængsel samt konfiskation af hans computere. Manden skal desuden betale sagens omkostninger.

Den 55-årige valgte efter et kort samråd med sin forsvarer at modtage dommen.

 

 

Kategorier af Børneporno

Kategori 1: Fremstillinger uden seksuel aktivitet

Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet er alene på billedet, og hvor der ikke foregår seksuel aktivitet med andre, herunder billeder med fokusering på kønsdelene, onani og anden egen seksuel berøring, jævnfør dog nedenfor under kategori 2, sidste punktum.

kategori 2; Fremstillinger med seksuel aktivitet

Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor der er to eller flere aktører på billedet, og hvor der er seksuel aktivitet, herunder samleje og anden kønslig omgængelse end samleje, jævnfør straffelovens §§ 216, stk. 2, 222 eller 225, samt tilfælde, hvor barnet udsættes for berøringer omfattet af straffelovens § 232. Fremstillinger, hvor barnet er alene på billedet, og hvor barnet indfører fingre eller redskaber i egne kønsåbninger (vaginalt/analt), er tillige omfattet.

Kategori 3: Fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold

Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet fremstilles som udsat for voldtægt, tvang, trusler eller lignende, eller hvor barnets liv fremstilles som udsat for fare eller fremstilles som udsat for grov vold eller som udsat for alvorlig skade. Tilfælde, hvor barnet fremstilles som udsat for seksuel omgang med dyr, og tilfælde, hvor den seksuelle aktivitet involverer et barn, der fremstår som mellem 0-3 år, er ligeledes omfattet.

Kilde: Anklagemyndighedens Vidensbase