Mie Christensen fra Strandløberne blev udnævnt til Årets Piffer. Her med formand Jan Eggertsen. Privatfoto.

Idrætsforening arbejder stadig benhårdt for ny hal

FRITIDSLIV

Poulsker Idrætsforening har ikke opgivet håbet om en ny hal og idrætsanlæg i Snogebæk til erstatning for de nuværende rammer på Poulskervej tre kilometer udenfor byen.

Til sidste års budget lå et forslag til finansiering af en ny hal i Snogebæk, men politikerne satte projektet på pause på linje med andre anlægsprojekter på grund af kommunens økonomi.

Men idrætsforeningen er klar med en ny ansøgning til budget 2021, fortalte formand Jan Eggertsen i sin beretning på idrætsforeningens generalforsamling onsdag aften.

– Vi fremsender en fornyet ansøgning til kommunen her primo august 2020, så den kan indgå i budgetforhandlingerne, og forhåbentlig en bevilling, så vi kan komme i gang med forberedelserne af det kommende byggeri, sagde Jan Eggertsen.

– Snogebæk Borgerforening og flere turistaktører har udtalt deres fulde støtte til projektet, da etablering af en ny hal og idrætsanlæg ikke alene vil være til glæde for PIF’s medlemmer, men være til stor gavn for hele østlandet. Vi opfordrer fortsat til, at lokalsamfundet deltager aktivt i debatten om etablering af en ny hal og idrætsanlæg, sagde Jan Eggertsen.

Den nye hal skal ligge på arealer, der i dag ejes af Bedegård på hjørnet af Dueoddevej/Hovedgade i Snogebæk, og idrætsforeningen forventer at en hal tæt på byen – med nye faciliteter – vil give en stor medlemsfremgang og være et stort aktiv for Snogebæk.

Bor i dag til leje

Poulsker Idrætsforening bruger i dag Poulskerhallen til sine aktiviteter. Hallen ligger næsten tre kilometer uden for Snogebæk. Her lejer Poulsker Idrætsforening hallen af selskabet Casa Kirvan ApS.

For to år siden vedtog en enig kommunalbestyrelse, at investere langsigtet i et fremtidigt bæredygtigt nybyggeri i Snogebæk fremfor at renovere den slidte hal i Poulsker for et millionbeløb.

Syv mulige scenarier for foreningens fremtidige faciliteter blev herefter fremlagt som anlægsforslag til budget 2020.

I budgetforliget for 2020 den 2. oktober vedtog politikerne dog ingen af de syv muligheder. I stedet udsatte politikerne en beslutning og afsatte et engangsbeløb på 200.000 kroner til renovering af Poulskerhallen, så Poulsker Idrætsforening kan blive i Poulskerhallen et stykke tid endnu. Lejekontrakten med Casa Kirvan er blevet forlænget med fem år.

De 200.000 kroner blev dengang ifølge budgetforliget sat af til en opgradering af de indvendige faciliteter, så hallen kommer på niveau med øens øvrige haller. Hallen er i dag meget nedslidt.

Vi bokser stadig

Poulsker Idrætsforenings tålmodighed er dog blevet sat på prøve, fremgik det af formandens beretning.

– Status på de bevilgede penge er, at vi stadig bokser med kommunen for at få godkendt og igangsat istandsættelserne. Vi har indhentet mange tilbud fra håndværkere på arbejder, som næsten allesammen indtil nu er blevet afvist med henvisning til, at man ikke kan forbedre en privat udlejers bygning, og at det skal være istandsættelse, som PIF i princippet kan tage med sig ved flytning, sagde formand Jan Eggertsen i sin beretning.

 

 

Stor stigning i medlemstallet

Poulsker Idrætsforening er en af øens største idrætsforeninger med 11 afdelinger: Gymnastik, badminton, fodbold, bordtennis, volley, strandløberne, bade- og saunaklub, petanque, gangture, stavgang og nørklerne.

Udover disse 11 afdelinger står idrætsforeningen også bag Snogebæk Havnefest og PIF Genbrug.

Antallet af medlemmer har været stabilt voksende over de seneste år. Lige nu har foreningen 722 medlemmer, hvor de 221 medlemmer er under 25 år. I 2018 var medlemstallet 587, så der har været en stor stigning i medlemstallet fra 2018.

På generalforsamlingen fremgik det, at idrætsforeningen har planer om et fitnesscenter med ældre- og handicapvenlige maskiner, så alle uanset alder og handicap kan dyrke fitness.

Formand Jan Eggertsen blev på generalforsamlingen genvalgt, og Mie Christensen fra Strandløberne blev udnævnt til Årets Piffer. Prisen går til en særlig ildsjæl i foreningen.