Foto: Jens-Erik Larsen

Politisk accept af ny busplan: BAT dropper ringruter

TRANSPORT

Betjeningen bliver den samme som i dag, men hver enkelt rute kan “leve sit eget liv”.

Trafikselskabet BAT’s nuværende køreplan udløber i morgen, fredag, men et enigt natur- og miljøudvalg besluttede på sit møde onsdag at vedtage BAT’s nye helårskøreplan, oplyser formanden for udvalget, Leif Olsen (SF), i en pressemeddelelse, som fortsætter:

– Årsagerne var flerfoldige. Den nye køreplan er lettere at overskue og forstå for vores kunder. Samtidig giver den lidt mere “luft”, således at BAT’s præcision bliver (endnu) bedre samt en mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere.

– Det skal dog heller ikke skjules, at der også er potentiale for effektiviseringer (det vil sige bedre økonomi) med det nye system.

– Endelig var de forskellige høringssvar med visse variationer positive.

Til sin nye helårskøreplan havde BAT ifølge dagsordenen til udvalgets møde foreslået – for at få en mere optimal drift – at ruterne 1-6 laves, så de kører frem og tilbage, og rute 7 kører Nexø-Sandvig-Rønne hele året.

I sommerhalvåret, hvor der er behov for kørsel i sommerhusområderne og til Brændesgårdshaven, kører rute 8, Rønne-Arnager-Aakirkeby-Boderne-Sømarken-Dueodde-Nexø-Brændesgårdshaven-Svaneke og retur.

Betjeningen bliver den samme som i dag, men hver enkelt rute kan “leve sit eget liv” og ikke være afhængig af korrespondance med andre ruter. Dette gør, at der kan laves vagtplaner, der er optimale i forhold til regler om arbejdstid, pauser og så videre.

Overordnet set køres der efter en grundplan og ekstra på skoledage. Køreplanen er tilrettet skolernes ringetider samt færgeankomst og -afgang.

Gymnasiets udflytning

I dagsordenen forklares det, at efter udflytning af gymnasiet i Rønne til de nye bygninger på Merkurvej og øget aktivitet på campus kræver det, at BAT’s busser kører ad Borgmester Nielsens Vej på alle afgange. Det betyder, at den nuværende køreplan blev for “stram”. Der mangler således cirka 10 minutter på hver omgang, hvilket betyder uforholdsmæssig megen spildtid, idet bussen kommer for sent ind til at kunne køre igen på næste tur. Det betyder brug af flere busser og flere chaufførtimer.

I forbindelse med flere sparetiltag har BAT taget køreplantimer ud, kortet ruter af og lavet korrespondance på flere ruter, hvilket har betydet, at den eksisterende køreplan er blevet uigennemskuelig især på rute 6 og 9, men også på 2 og 10.

Det betyder i praksis, noteres det, at kunder og chauffører har haft svært ved at forstå de nuværende køreplaner. Samtidig er det en næsten umuligt at sende data til Rejseplanen, da køreplanen ikke er konkret og præcis. Det er på den baggrund, den nu vedtage revision af køreplanen var nødvendig.

 

 

Sommerkøreplan søndag

Den nuværende køreplan for BAT bliver søndag den 28. juni afløst af sommerkøreplanen, oplyser en medarbejder ved BAT.

Denne køreplan vil være tilgængelig på BAT’s hjemmeside fra lørdag aften.

Sommerkøreplanen fortsætter frem til den 8. og august, og den 9. august træder den nu vedtage helårskøreplan så i kraft.

 

 

Muligvis hurtigere omstilling til eldrift

Et enigt natur- og miljøudvalg indstillede onsdag, at BAT søger midler fra den nationale pulje til grøn omstilling. Planen er, at de fire mindre busser, som er besluttet skal leases, kan konverteres fra dieselbusser til elbusser.

– Dette vil betyde, at vi kan starte overgangen til eldrift i 2021/22 frem for som hidtil planlagt omkring 2025, skriver Leif Olsen.

Imidlertid er den samlede statslige pulje “kun” på 75 millioner kroner, og alene de fire busser til BAT vil sluge cirka 10 procent af puljen. Udvalget tog derfor det forbehold, at hvis man ikke får imødekommet den fulde ansøgning, så skal sagen forelægges til fornyet politisk behandling for at overveje, om ansøgningen stadigvæk vil give mening, hvis man eksempelvis kun får støtte til en eller to busser.

 

 

De væsentligste ændringer

Efter forslaget til ny køreplan havde været i høring, blev der foretaget følgende ændringer:

• Der er forbindelse fra Allinge, Olsker, Rutsker og Hasle til den første færge klokken 06.30. Rute 1 kører fra Sandvig kl. 05.15

• Forbindelsen mellem Østerlars, Østermarie og Svaneke til Nexø og retur er forbedret med forlængelse af rute 4 på en del afgange.

• Rute 4 bliver forlænget på visse afgange i weekenden, så forbindelse Nexø-Svaneke-Østermarie opretholdes. Rute 5 er forlænget Nexø-Svaneke på den del afgange i weekenden.

• Skolebus 61 fra Nexø betjener Svaneke og Østermarie på hjemkørslerne.

• Rute 9 Aakirkeby-Østermarie-Gudhjem kommer snarest, en del af afgangene bliver lavet som skolebus, da det er mere fleksibelt ved ændringer i ringetider mv.

• Der er ændret og tilpasset tider på en del af ruterne, så de passer med skolernes ringetider og korrespondance med andre ruter. Blandt andet. kan nævnes rute 2 der kører fra Rønne Rådhus til Søndermarkskolen på tre ankomster/afgange. Her er der korrespondance med de andre ruter.

• I Klemensker har skolebus rute 41 forbindelse med rute 7 mod Allinge om morgenen

• I Vestermarie har rute 3 fra Rønne forbindelse med skolebusrute 52 mod Åkirkeby, om morgenen.

• Rutenumrene 5 og 6 er byttet om, for fuldstændighedens skyld.

• Vi arbejder fortsat på små tilretninger og layout.

Kilde: Natur- og miljøudvalgets dagsorden