Stigende varmepriser i Rønne koster i 2020 Bornholms Regionskommune en ekstraregning på over 1,2 millioner kroner. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Dyrere fjernvarme koster kommunen to millioner kroner om året

Stigende varmepriser i Rønne koster i 2020 Bornholms Regionskommune en ekstraregning på over 1,2 millioner kroner, og næste år forventes merudgiften at blive 2.057.000 kroner.

Det har forvaltningen beregnet, og tirsdag skal Natur- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal bevilges flere penge til at opvarme de kommunale bygninger.

Når prisstigningen er lavere i 2020 end næste år, er forklaringen, at RVV’s prisstigninger først trådte i kraft 1. marts. Cirka 40 procent af årets varmebehov ligger i januar og februar, så ekstraomkostningen i indeværende år anslår kommunen til 1.234.000 kroner.

Fra og med 2021 skal de forhøjede varmepriser i Rønne indarbejdes i det faste budget, foreslår forvaltningen.

Regionskommunens bygninger, der forsynes af RVV, har et årligt energiforbrug på 26.000 gigajoule.

Den forbrugsafhængige varmepris (før moms) er steget med 75 procent – fra 106 til 185,1 kroner per gigajoule – efter at kommunalt ejede Bornholms Energi og Forsynings produktionsselskab, der leverer varme til RVV, har hævet priserne tilsvarende.