Andreas Grosbøll til arrangement for 20 nyuddannede pædagoger. Foto: Allan Rieck

Forbund frygter for konsekvenserne: Stærkt bekymrende at nedlægge lederstilling

UDDANNELSE

I kølvandet på nyheden om, at Københavns Professionshøjskole har nedlagt Andreas Grosbølls stilling som uddannelsesleder, kommer der flere kritiske røster. Rie Hansen, der er formand for BUPL Bornholm, skrev onsdag på Twitter, at det er “stærkt bekymrende for de pædagog- og lærerstuderende på Bornholm. Vi har fået opbygget et godt og tæt samarbejde med Andreas for at være med til at styrke uddannelserne og tilbyde af vores viden om de lokale forhold for pædagoger. Jeg frygter konsekvenserne!”. Rie Hansen uddyber nu sin bekymring til Bornholms Tidende.

– Jeg synes, det er rigtig trist, at Andreas’ stilling er nedlagt. Jeg tænker på, om der nu kan komme noget godt ud af at have uddannelsesledelsen så langt væk. Jeg tvivler på det. Her på øen er vi dybt afhængige af, at uddannelsesledelsen har en lokal forankring. I samarbejdet med Andreas har vi ind i mellem snakket om, når der kom en udmelding fra KP (Københavns Professionshøjskole, red.), at det ikke altid passer til de forhold, vi har her hos os. Det kan man jo kun gøre med en lokal forankret ledelse. Jeg tænker, at den her beslutning slet ikke er nogen gevinst for Bornholm og vores pædagog- og læreruddannelse, siger hun.

Bekymret for københavneri

Rie Hansen står ikke alene med sin bekymring. Trine Ankerstjerne, der er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole, mener også, fyringen af Andreas Grosbøll er et tab for pædagog- og læreruddannelsen på Bornholm.

– Jeg synes, det er synd for uddannelserne på Bornholm, og jeg kan være bekymret for, om det her er udtryk for noget københavneri. Jeg har selv tidligere arbejdet på Professionshøjskolen Absalon, hvor vi havde pædagoguddannelsen i Vordingborg og Nykøbing, og jeg synes virkelig, man skal værne om uddannelserne ude i landet, siger hun til Bornholms Tidende.

Nedlæggelsen af Andreas Grosbølls stlling er et led i en omorganisering i Københavns Professionshøjskoles organisation. Pædagog- og læreruddannelsen skal fremover ledes fra København. Trine Ankerstjerne mener ikke, det er en god idé.

– Jeg synes, det er ærgerligt, fordi det er min erfaring, at når man driver uddannelse, så er det vigtigt at have ledelse tæt på. Og jeg ved, at i Andreas’ tilfælde, har hans opgave været mangefacetteret. Han har for det første været leder for både pædagog- og læreruddannelsen, han har deltaget rigtig aktivt i studiemiljøet, og han har spillet en vigtig rolle i KPs (Københavns Professionshøjskole, red.) afdeling for videreuddannelse. Jeg synes, man efterlader nogle undervisere og nogle studerende i et vakuum med den her beslutning, siger Trine Ankerstjerne.

Hun har som uddannelsesleder samarbejdet med Andreas Grosbøll af flere omgange, og ifølge hende mister pædagog- og læreruddannelserne på Bornholm nu en nøgleperson.

– Det er en mangfoldig opgave, der ligger på en uddannelsesleder. Man skal være en blæksprutte, der får det hele til at hænge sammen. Det uddannelsesfaglige, kontakten med underviserne og rammerne for et godt studiemiljø. Andreas har været sådan en blæksprutte. Og så er han en meget karismatisk person, som får ting til at ske, siger hun.

Annegrete Juul er dekan på det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole. Pressefoto

Trækker ikke stikket

Annegrete Juul er dekan på det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole, som pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen på Bornholm hører under. Hun er med til at gennemføre den omorganisering på Københavns Professionshøjskole, som nu medfører, at Andreas Grosbølls stilling nedlægges. Hun forstår den lokale bekymring, men forsikrer om, at personalet og de studerende på pædagog- og læreruddannelsen stadig vil opleve, at ledelsen er til stede på Bornholm.

– Jeg kan sagtens forstå, at vores forandring kan mødes med bekymring lokalt. Derfor er det også vigtigt for mig at sige, at der vil være en uddannelsesleder, som kommer til at være på uddannelserne på Bornholm nogle dage om ugen. Det handler ikke om, at vi vil trække stikket fra Bornholm. Det her handler om, at vi har brug for sammenhæng og fremdrift i vores aktiviteter, og vi har brug for, at der er et ens niveau på vores uddannelser, siger hun.

Hun fortæller, at pædagoguddannelsen fremover skal ledes af Randi Bjørndal Jensen, der også har ansvar for dagtilbudsspecialiseringen på pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg.

– Randis store viden om dagtilbudsområdet vil blandt andet være nyttigt i forhold til det kommende samarbejde om Børnenes Bornholm, fortæller Annegrete Juul.

Læreruddannelsen skal ledes af uddannelsesleder Svende Svendsen, der også har ansvar for Københavns Professionshøjskoles uddannelsesstation i Helsingør.

Et anderledes studiemiljø

Ifølge Trine Ankerstjerne er de studerende på pædagog- og læreruddannelserne ude i landet ofte en anden sammensætning end de studerende på uddannelserne i hovedstaden. Når man samler uddannelsesledelsen i København, risikerer man at miste følingen med det anderledes studiemiljø, der er på for eksempel Bornholm, siger hun.

– Lærer- og pædagogstuderende i byerne udenfor hovedstaden er ofte voksne mennesker, der læser videre lidt senere i livet, og det er derfor et anderledes studiemiljø end i en storby. Jeg kan forstå, at man med den her omorganisering slår sig op på erfaringen fra en lignende omstrukturering i Helsingør. Der ved jeg bare fra de studerende, at de ikke er specielt begejstrede for det studiemiljø, der er der nu, siger hun.

Trine Ankerstjerne mener, omorganiseringen på Københavns Professionshøjskole får omkostninger for pædagog- og læreruddannelsen på Bornholm.

– Der sker jo ofte de her omorganiseringer, og jeg vil sige, at det her er en, hvad skal man sige… interessant omorganisering, som har nogle omkostninger. Personalet mister en uddannelsesleder tæt på, og de studerende mister en uddannelsesleder, der virkelig har engageret sig, siger Trine Ankerstjerne.

Annegrete Juul genkender ikke Trine Ankerstjernes billede af, at der skulle være utilfredshed blandt de studerende i Helsingør. Hun forsikrer om, at Københavns Professionshøjskole tager højde for de forskelle, der kan være blandt de studerende på de forskellige uddannelsessteder.

– Vi skal møde de studerende der, hvor de er, og det gælder uanset alder og baggrund. Vi har 6000 studerende på vores pædagoguddannelser, så det er en yderst mangfoldig gruppe, og vi er ret erfarne i at have studerende med forskellig baggrund, siger hun.

Andreas Grosbølls lederstilling er blevet nedlagt. Foto: Berit Hvassum

Lokale koordinatorer

Hun afviser også, at nedlæggelsen af Andreas Grosbølls stilling betyder, at der fremover vil være en mere distanceret ledelse af pædagog- og læreruddannelsen på Bornholm.

– Der er ikke tale om fjernledelse, da ledelsen også vil være fysisk til stede på Bornholm om end ikke dagligt. Her har vi jo også under coronakrisen gjort os nogle aktuelle erfaringer med, hvor langt man faktisk kan komme med virtuelle møder. Så jeg vil nok hellere kalde det en mere sammenhængende ledelse, hvor Bornholm kommer en smule tættere på resten af Københavns Professionshøjskole, siger hun.

Annegrete Juul fortæller også, at der fremover vil være lokale koordinatorer på de to uddannelser på Bornholm.

– Vi etablerer lokale uddannelsesfaglige koordinatorer på lærer- og pædagoguddannelsen på Bornholm, der står for den daglige kontakt til vores studerende samt forskellige drifts- og udviklingsopgaver lokalt og som kommer til at arbejde tæt sammen med uddannelsesledelsen, siger hun.

Formand for BUPL Bornholm Rie Hansen er dog ikke overbevist om, at lokale koordinatorer kan give den samme lokale forankring som en lokal uddannelsesleder kan.

– En koordinator har jo ikke ledelseskompetencer og kan heller ikke træffe beslutninger selvstændigt. Nu hvor ledelsen sidder i København, vil der være flere beslutningsled, siger hun.

Ifølge Annegrete Juul vil det dog ikke blive et problem.

– Der vil stadig være en uddannelsesleder til stede på Bornholm. Ikke dagligt, men ofte. Jeg kan betrygge vores samarbejdspartnere på Bornholm med, at de ikke vil opleve, at vi forsvinder, siger hun.

Billedtekst: Annegrete Juul er dekan på det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole. Ifølge hende vil der stadig være en synlig ledelse på pædagog- og læreruddannelsen på Bornholm, selvom professionshøjskolens direktion har nedlagt Andreas Grosbøll stilling som uddannelsesleder. Foto: Københavns Professionshøjskole.