Indretningen skal gøres mere ældrevenlig på Lindevej. Foto: Jacob Jepsen

Selskab skal renovere for tæt på 100 millioner i Svaneke

Det største projekt med at renovere boliger nogensinde i Svaneke er lige på trapperne til at gå i gang.

Anlægsbudgettet er på 97 millioner kroner.

SVANEKE

Det største projekt med at renovere boliger nogensinde i Svaneke er lige på trapperne til at gå i gang. Anlægsbudgettet er på 97 millioner kroner, når Bo42 går i gang med at ændre på 46 af sine 83 boliger i Svaneke og omegn, mange steder ganske radikalt. Sandsynligvis i starten af næste år.

Det er blevet muligt, fordi Landsbyggefonden har udtaget Bo42-boligerne i Svaneke til hastebehandling sammen med mange tusinde andre boliger på landsplan. Et enigt folketing frigav i sidste uge i alt 30 milliarder kroner til grønne renoveringer af landets almene boliger, netop gennem Landsbyggefonden.

Kommunalbestyrelsen ventes torsdag at godkende både planen og dens tilknyttede kommunegaranti for realkreditlån på cirka 90 millioner kroner. Det gik i sidste uge glat igennem økonomiudvalget.

Dernæst skal et afdelingsmøde i Bo42 godkende planen. Det vil ifølge direktør Ebbe Frank formentlig ske i august eller september. Arbejdet vil så blive udbudt i september eller oktober.

– Vi håber at komme i gang med selve arbejdet umiddelbart efter nytår. Det kommer også an på, hvor travle håndværkerne er, siger Ebbe Frank.

Gryneparken 86-94: Stueetagerne skal gøres mere ældrevenlige. Foto: Jacob Jepsen

Målet er appel til flere

Med sin helhedsplan for boligerne i Svaneke ønsker Bo42 at fremtidssikre dem, så boligerne både vil være attraktive for de nuværende beboere og kommende beboere. Målet er at kunne tilbyde moderne boliger i alle størrelser.

Bo42 ønsker desuden at få mere varierede boliger og flere boliger, der egner sig til ældre. Og at slippe af med nogle store boliger på fire eller fem rum, der er svære at leje ud i dag.

Det kommer nogle steder til at betyde, at store boliger bliver delt i to mindre. Andre steder vil det modsatte ske. Når arbejdet er færdigt, vil 30 boliger være særligt velegnede for ældre.

Og hvor huslejen plejer at blive sat op, når en lejlighed bliver renoveret, vil det modsatte blive tilfældet her. For mange beboere vil lejen ende med at falde: I gennemsnit vil lejen gå ned med 76 kroner pr. kvadratmeter pr. år, svarende til et fald på godt 7,5 procent af lejen, som den er i dag.

– Lejerne vil opleve, at deres boliger bliver renoveret, samtidig med at huslejen bliver sat ned. Så for lejerne er det win-win, siger Ebbe Frank.

Eksempel på de mere moderne boliger, som Bo42 vil skabe i Svaneke. I Dyrlæge Jürgensens Gade vil en klassisk bolig i to rum bliver gjort til en mere moderne bolig med køkken-alrum, blandt andet ved at flytte toilettet.

Alle bliver genhuset

Før arbejdet kan komme i gang, skal Bo42 varsle beboerne i de berørte boliger om, at deres boliger skal bygges om. Varslingsfristerne går fra seks uger for de mindste operationer over tre måneder og helt op til et år i de ret få tilfælde, hvor en bolig bliver nedlagt for at blive lagt sammen med en anden.

Alle de berørte lejere vil blive tilbudt en midlertidig bolig. Ebbe Frank fortæller, at Bo42 har mange mulige måder at løse den sag på, og at han ikke er bekymret.

– Lejerne har krav på at få tilbudt en genhusningsbolig, der matcher den bolig, som de har i dag. Folk vil få en række tilbud, og vi vil gøre vores yderste for at kunne opfylde folks ønsker, siger han.

– Folk vil blive spurgt til, hvilke ønsker de har omkring genhusning. Det kan for eksempel handle om antallet af rum eller adgang til at holde hund. Nogle vil måske også oplyse, at det er lige meget for dem, om de bliver genhuset i Svaneke eller i Rønne.

Skulle nogen lejere blive så glade for deres genhusningsbolig, at de hellere vil beholde den, kan de også det.

– Hvis lejernes genhusningsbolig passer dem bedre end den bolig, som de kom fra, kan de også vælge at blive boende. Hvis nogle gerne vil genhuses på østlandet, kan vi måske også lave en aftale om at genhuse via Bornholms Boligselskab, siger Ebbe Frank.

– Der er en masse muligheder. Vi kan også midlertidigt suspendere en venteliste, så beboere, der skal genhuses, automatisk står forrest på ventelisten. Jeg er ikke urolig. Det skal nok gå, siger han.

 

 

Sådan bliver boligerne ændret

Alle Bo42’s boliger i Svaneke vil få nyt toilet, bad og køkken. Bortset fra det er forskellige forbedringer planlagt i de forskellige boliger.

Mange steder er der nye døre og vinduer på vej. Nyt el og VVS er på tegnebrættet adskillige steder, nogle steder også nyt tag og ventilation.

Postgade 6A-6C: Boligernes antal og indretning forbliver uændret.

Otto Holst Bakke 3-17: Antal og indretning uændret.

Dyrlæge Jürgensens Gade 2-30: Seks af dagens 13 boliger bliver delt i to Tre boliger gøres mere ældrevenlige.

Dyrlæge Jürgensens Gade 23-35: Antal og indretning uændret, men mere ældrevenlige boliger i stueetagen.

Lindevej 7-17: Indretningen skal gøres mere ældrevenlig.

Ahornvej 1-17: Indretningen skal gøres mere ældrevenlig.

Gryneparken 86-94: Stueetagerne skal gøres mere ældrevenlige.

Byfogedbakken 2A-2B: To af dagens syv boliger lægges sammen.

Gulehaldstræde 1-9, Listed: Dagens 10 boliger bliver til syv ved, at boliger på 1. sal ikke længere skal være separate.

Norre Bakke 3A-3D, Aarsdale: De fire boliger skal gøres mere ældrevenlige.