Rønne Havn. Foto: Berit Hvassum

Rønne Havn har skruet ned for lyset om natten

Der har ikke været langt fra tanke til handling på Rønne Havn, efter at havnen blev opmærksom på, at en række naboer har været generet af natbelysningen fra de nye, sydlige havneområder. Problemet blev rejst på et offentligt møde om havnens udvidelsesplaner den 13. januar, og allerede få dage senere skruede havnen ned for lyset om natten. Det fortæller Vicki R. Johansen, som er kommunikations- og marketingsansvarlig ved Rønne Havn.

– Vi har haft slukkede armaturer siden den 20. januar, lyder det.

På mødet fortalte en beboer på Søndre Allé, at hans udsigt ikke længere var mørk på grund af en stadionagtig belysning fra havnen om natten. Det ærgrede han sig over og sagde, at det ville være rart, hvis der kunne være lidt mere mørkt. Havnedirektør Thomas Bendtsen lovede på mødet at tage spørgsmålet med tilbage til havnens tekniske personale, og der er fundet en løsning, fortæller havnen.

Konkret drejer det sig om kajerne 33 og 34, som begge ligger på det nye havneområde. På de to kajer har havnen 13 lysmaster med i alt 41 lysarmaturer.

– Vi har nu slukket for 25 armatur, så vi har lys i 16 armatur. Vi kan godt opretholde ISPS-overvågningen med den aktuelle belysning. Så vi har fulgt op på borgernes henvendelse, så hurtigt det var praktisk muligt, fortæller Vicki R. Johansen.

På alle havnens såkaldte ISPS-kajer er der det, havnen kalder orienteringslys. Det skal der være, for at havnen kan overvåge områderne effektivt i henhold til de internationale regler for skibs- og havnesikkerhed. ISPS er en forkortelse af International Ship and Port Facility Security Code (International kode for sikring af skibe og havnefaciliteter). Koden er udviklet til sikring af havnen og skibsfarten mod terrorangreb.