Flytningen af BAT bliver dyrere end ventet

Det er snart tre år siden, kommunalbestyrelsen besluttede at flytte BAT's busser og værkstedsfaciliteter fra Remisevej i Rønne. Der er indhentet tilbud på de sidste arbejder, og det har vist sig, at det samlede projekt bliver dyrere end oprindeligt forudsat. Derfor skal kommunalpolitikerne tage stilling til en forhøjelse af anlægsbevillingen.

TRAFIK

Det er snart tre år siden, kommunalbestyrelsen besluttede at flytte BAT’s busser og værkstedsfaciliteter fra Remisevej i Rønne. Der er indhentet tilbud på de sidste arbejder, og det har vist sig, at det samlede projekt bliver dyrere end oprindeligt forudsat. Derfor skal kommunalpolitikerne tage stilling til en forhøjelse af anlægsbevillingen.

I december 2017 bevilgede kommunalbestyrelsen 875.000 kroner til engangsudgifter ved en flytning fra remisen på Nordre Kystvej til Nyboes Auto. Senere overtog Nyboes Auto Titan Lastvognes lokaler og faciliteter på Industrivej, hvilket gjorde det muligt for BAT at udnytte de udvidede faciliteter, og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet, at BAT flytter sine værkstedsaktiviteter dertil.

På tidspunktet for beslutningen om flytning til Industrivej var det kendt, at der ville være udgifter til etablering af vaskehal og parkeringsplads, men det var forventet, at disse udgifter kunne holdes inden for rammerne af den oprindelige anlægsbevilling. Det har vist sig umuligt, og derfor søger Center for Ejendomme og Drift om ekstra 190.000 kroner.

Fire gange så stort

Sammen med flytning af værksted blev det besluttet at etablere midlertidige pausefaciliteter til chaufførerne på Finlandsvej og busvaskeplads hos Vej og Park på Østre Ringvej.

Beslutningen i forbindelse med budget 2020 betyder, at 22 busser flyttes fra Rønne Havn til Industrivej, mens 12 busser forbliver på Rønne Havn. BAT’s administration og drift forbliver på Munch Petersens Vej, og værkstedet flyttes fra Nyboes Auto på Åkirkebyvej til Industrivej.

Årsagen er, at der er værkstedsfaciliteter på Industrivej, og der kan umiddelbart etableres vaskehal plus faciliteter til tankning. Dertil findes der lokaler til blandt andet chaufførvelfærd og omklædning. Der er yderligere et areal på 13.000 kvadratmeter, der kan benyttes til busparkering i umiddelbar nærhed af pause- og mødelokale, klargøring og værksted.

Værksted og vaskehal er fire gange så stort som værkstedet på Åkirkebyvej, og huslejen er den samme. Der er dertil indgået aftale om leje af parkeringspladsen.

Der er hidtil afholdt udgifter til indkøb af ladvogn og flytning til Nyboes Auto samt etablering af ny vaskeplads og lift. Status er, at værkstedet er flyttet og næsten fuldt indrettet, og busserne forventes at kunne blive flyttet, når en ny helårskøreplan sættes i værk pr. 31. december.