Østerlars Skytteforening får 20.000 kroner til en modernisering af det eksisterende skydeanlæg. Foto: Jens-Erik Larsen

Skytter får 20.000 kroner til modernisering af anlæg

– Det er dejligt. Det er jo fantastisk.

Det var en glad Mikael Jørgensen, formand for Østerlars Skytteforening, der modtog nyheden om, at Folkeoplysningsudvalget på sit møde mandag nikkede ja til 20.000 kroner til en modernisering af det eksisterende skydeanlæg.

Skytteforeningen havde søgt udvalget om mellem 25.000 og 50.000 kroner, men som man skrev i ansøgningen, var ethvert tilskud velkomment.

IDRÆT

– Det er dejligt. Det er jo fantastisk.

Det var en glad Mikael Jørgensen, formand for Østerlars Skytteforening, der modtog nyheden om, at Folkeoplysningsudvalget på sit møde mandag nikkede ja til 20.000 kroner til en modernisering af det eksisterende skydeanlæg.

Skytteforeningen havde søgt udvalget om mellem 25.000 og 50.000 kroner, men som man skrev i ansøgningen, var ethvert tilskud velkomment.

Ansøgningen om tilskud vedrører indkøb af elektronisk markeringsanlæg til de resterende fem 50 meter-baner, så de også bliver installeret med elektroniske markeringsanlæg, samt installation af elektronisk markeringsanlæg på to 200 meter-baner.

For tre år siden fik skytterne under Østerlars Sport bevilget 50.000 kroner i tilskud fra kommunen til fem elektroniske markeringsanlæg, som anvendes på fem af skytteforeningens 10 udendørsbaner.

De fem anlæg flyttes og anvendes på indendørsbanerne i vinterhalvåret.

Skytteforeningen under Østerlars Sport vil modernisere og udvide skydeanlægget med fem nye baner.

Samlet set er der tale om et projekt til 270.000 kroner, men tilsagnet om 20.000 kommunale kroner er vigtigt.

Kommunal medfinansiering er en forudsætningen for, at blandt andet Skydebaneforeningen Danmark vil give foreningen lån og tilskud til projektet, fortæller Mikael Jørgensen.

Fra Skydebaneforeningen håber formanden at få et tilsagn på omkring 75.000 kroner til projektet.

Børn og unge

Skytteforeningen, der med sine 150 medlemmer er øens største, er engageret i et omfattende arbejde med børn og unge, og interessen er voksende, så der er god brug for en udvidelse og modernisering af anlægget.

I går, mandag, og i dag, tirsdag, var elever fra Østerlars Friskole på besøg på skydebanen.

Skytterne samarbejder også med 10. klasseskolen og med Kildebakkeskolen, Davidskolen, Feriedrengetjenesten samt kommunens Gule Team, der arbejder med unge, der har det svært, fortæller Mikael Jørgensen.

Hvor mange børn og unge der får lov at prøve kræfter med skydesporten om året på skydebanen i Østerlars, har Mikael Jørgensen ikke tal på. Men det er mange.

Formand Mikael Jørgensen glæder sig over tilsagnet om penge fra Folkeoplysningsudvalget. Eget foto

Koncentrationsøvelse

Både skytteforeningen og skolerne er glade for samarbejdet, fortæller formanden.

Kildebakkeskolens elever er mellem ni og 14 år og har mange forskellige udfordringer. Børn med diagnoser som adhd har ofte svært ved at koncentere sig. Her kan riffelskydning være en hjælp.

Samarbejdet med Kildebakkeskolen begyndte for tre år siden.

– Det er sjovt at se fra vi startede op for tre år siden og til nu, hvor meget eleverne har udviklet sig, hvor meget de nu kan koncentere sig. Det er helt vildt. Riffelskydning hjælper dem til kunne koncentere sig, de lukker sig ind i en lille verden. Børn med adhd og autisme kan blive fantastisk gode skytter, fortæller Mikael Jørgensen.

Tilbagemeldingen fra børnenes lærere og pædagoger er også positive. Kildebakkeskolen vil gerne udvide samarbejdet med skytteforeningen.

Ildsjæle

Det er skytteforeningens bestyrelse på fem-seks medlemmer, der bruger frivilligtimer på at være trænere for børn og unge.

Hvorfor engageret I jer så meget i arbejdet med børn og unge?

– Nu har jeg skudt siden jeg var 10 år, og jeg er midt i 50’erne. Man brænder for det. Jeg tror, at mange af dem, der hjælper til, brænder for sporten og elsker at hjælpe unge og børn. Jeg har ingen problemer med at skaffe frivillige hjælpere, siger Mikael Jørgensen.

Skytteforeningen har i oktober søgt om 50.000 kroner fra Brødrene E.,S. & A. Larsens Legat til projektet. Foreningen har ansøgninger inde hos Nordea Fondens lokalpulje, DFI og DGIs foreningenspulje og har også planer om at sende en ansøgning til Bornholms Brand.

Østerlars Skytteforening under Østerlars Sport råder i dag over både udendørs og indendørsbaner.

Udendørs er der tale om to 50 meter-baner, to 200 meter-baner og tre 100 meter-baner, der bruges fra 1. aprill til 30. september.

Indendørsbanerne tæller tre 15 meter-baner. Der er mulighed for at skyde med riffel, luftgevær og pistol.