Fotos: Berit Hvassum og Algot Lindau

Den nye skole blev taget i brug i 1960

TILBAGEBLIK

Knudskers nye skole blev taget i brug i 1960.

Allerede i 1962 fik skolen en ny sidelænge, der blev taget i brug samme år. Dengang havde fronten af den nybyggede skole ikke glasoverbygning, som der ses i dag.

Den gamle Knudsker Skole lå syd for den nye, og den første skole i Knudsker Sogn går helt tilbage til 1845.

Inden da havde man dog allerede undervist egnens små og store poder i 30 år med ‘Skoleloven af 1814’, men sognepræsten i Knudsker, provst Steenberg og skolekommisær Peder Dam, blev enige om at bygge en rigtig skole til sognets børn.

Herfra gik man i gang med at opføre en længe i bindingsværk og ud til landevejen. Siden udvidede man med en forskole i en separat bygning til de yngste elever.

Sognets indbyggere steg kraftigt op mod 1930’erne. Der var nu godt gang i flere granitværker, der sammen med Rabækkeværkets produktion krævede mange ansatte. Dermed begyndte børnetallet at stige og efter knapt 40 år, blev det nødvendigt at udvide skolen med en større bygning, som man kunne indvie i 1934.

I 1950’erne var der pres på alle faciliteterne på skolen og endeligt i 1957 sætter kommunen spaden i jorden til en ny skole. Og man byggede en gymnastiksal og nye udendørsanlæg til atletik og boldspil.

Den ‘nye’ skole blev igen udvidet i 1983 med endnu en længe og denne gang med egen biograf.

Efter kommunesammenlægningen var det Rønne Byråd, der bestemte skoleudviklingen i Knudsker Sogn. Og efter adskillige tilløb traf byrådet i februar 1990 en endelig beslutning om at lukke skolen ved skoleårets udgang 1991. Beslutningen havde været oppe flere gange, hvor skolen var blevet reddet med 10 for og 11 imod en lukning, men i februar efter en nyvalgt kommunalbestyrelse, skiftede flertallet til 11 for, og eleverne blev fordelt på de tre andre skoler i Rønne, og dermed var det slut for ”Skolen på Bakken”.

Kilde: JensAagesen.dk/Knudskersskolehistorie og Bornholmerneshistorie.dk.