Rasmus Sielemann Christensen. Foto: Berit Hvassum

Her er Beof-direktørens resultater ifølge formanden: ‘Ledelsesindsats af høj klasse’

ENERGI

En mindre del af Rasmus Sielemann Christensens lønpakke har været afhængig af Bornholms Energi og Forsynings resultater.

Ifølge de vederlagsrapporter, som ligger frit tilgængeligt på Beofs hjemmeside, har Rasmus Sielemann Christensen i både 2018 og 2019 fået udbetalt 80 procent af det maksimale variable vederlag, som afhænger af det forgangne års resultater.

– Vi har haft nogle fornuftige resultater, og jeg tror, at han har fået cirka 85 procent af sin bonus de gange, vi har lavet resultatløn, og så har han fået sin fastholdelsesbonus, siger Lars Goldschmidt.

Hvilke resultater vil du fremhæve i hans tid, der har gjort, at det meste af bonussen bliver indfriet?

– Der er flere resultater. Eksempelvis kan man i dag værdisætte elnettet i et prisleje, der gør det salgbart. Vi forventer en salgspris kunne ligge mellem 400 og 450 millioner. Det ville have været usælgeligt for fire år siden, fordi vi havde underskud, var nødt til at lave store nedskrivninger og havde en meget lav regularitet i elnettet, så vi også fik strafbetaling. At elnettet er, hvor det er i dag, er et meget positivt resultat.

Hvordan har I opnået det?

– Vi har investeret i regulariteten, fået styr på opkrævningssystemet for den el, som vi sælger. Før var systemet en ren katastrofe. Man skal kunne følge med i, hvor meget el man sælger, hvor meget man opkræver, og hvor meget man betaler til skattevæsenet, men det spor var uklart. Vi kunne simpelthen ikke dokumentere, hvad vi havde solgt og indkrævet.

Sådan var tilstanden i det, der nu hedder El-net Øst, og før fusionen var en del af Østkraft?

– Ja. Det var både el-salg, el-transmission og afregning til skattevæsnet, hvor der ikke var sporbarhed, og i dag er alle systemerne skiftet ud. Vi har ikke fundet noget, som tyder på, at der foregik nogen form for kriminalitet, men der var ganske enkelt ikke sporbarhed, så man kunne se, hvad der var solgt og betalt til skattevæsnet, siger Lars Goldschmidt.

Rygende fiasko

Derudover fremhæver bestyrelsesformand to andre områder, hvor Beof har taget et skridt fremad under Rasmus Sielemann Christensens ledelse:

– Vi har fået styr på investeringerne i vand og spildevand, så vi har et 20-årigt tidsperspektiv for at kunne drive det på en god måde. Før var der ikke nogen investeringsplan. Og så er salget af Biokraft jo en succes.

Okay, du kalder salget en succes. Men Biokraft som helhed kan vel ikke betegnes som en succes?

– Det var en rygende fiasko, men det havde vi ikke noget med at gøre. Vi kan bare se, at vi var et inkompetent selskab til at drive det. Hvis det overhovedet skulle overleve på øen, måtte vi finde nogen bedre til at drive det. Det er det, der lykkedes. Vi undgik at skulle sende penge efter det. Prisen var altså også rigtig god.

Er denne type ændringer, som du fremhæver, opnået takket være kompetencerne helt i toppen af virksomheden? Kan de tilskrives Rasmus Sielemann Christensens kvaliteter?

– Det har helt ubetinget spillet en rolle. Der er sket en god indsats fra alle medarbejdere, men der har ganske simpelt været en høj klasse i den ledelsesindsats, han har leveret. Det ville ikke kunne forventes at gøres med en mindre dygtig direktør. Der er intet, der er gået af sig selv. Altså, der er intet, der er gået af sig selv. Min første oplevelse, nærmest den dag jeg satte mig på kontoret, var, at der væltede lig ud af skabet. Og så kan man altid spørge, om en anden dygtig mand kunne have gjort til en lavere løn? Det kan jeg ikke svare på. Jeg havde ikke sådan en. Der var ikke nogen af de andre, der søgte, som kunne gøre det.

I hans tid som direktør har der været flere fyringsrunder i Beof. Har der i Rasmus’ aftale om resultatløn været et decideret mål om, at organisationen skulle trimmes, altså at antallet af medarbejdere skulle reduceres?

– Det har ikke været et måltal, at vi skulle reducere antallet af medarbejdere, men det har været et måltal at styrke økonomien, så det er jo i den værktøjskasse. Vi skulle ikke have flere medarbejdere, end vi er nødt til at være. I sig selv har det aldrig været et måltal at fjerne medarbejdere, men det har været et måltal og rationalisere vores arbejdsgange og gøre alle de ting, der skal til for at få et mere veldrevet selskab.

Konflikt

Jeg tror, at når de fleste har set Rasmus Sielemann Christensen i medierne, har det været i forbindelse med fjernvarmestriden i Rønne. Det er en proces, der ser ud til at komme til at fortsætte i noget tid?

– Det er sandt.

Han har selvfølgelig måttet forholde sig til beslutninger, som er truffet før hans tid, men hvad kan du sige om hans bidrag i den sag?

– … (Lars Goldschmidt tager sig betænkningstid) Det har nærmest været et driftsvilkår, at vi skulle føre den konflikt med den position, at vi skal have RVV til at betale, hvad det koster at producere deres fjernvarme. Og der har han været en del af den indsats, der har været, for at vi skulle have så meget et overblik over vores hus, så vi kunne argumentere for vores sag og fremlægge den for Forsyningstilsynet – og samtidig fastholde at vi i det daglige og operationelle har et udmærket samarbejde, men har konflikter på ledelsesniveau.

– Jeg ved ikke, om man kan sige, om hans indsats har været mere eller mindre fremragende. Det har været en baggrundsstøj i alt, vi har lavet, at der fra Rønne Vand og Varmes side ikke har været noget ønske om at lave et forlig. Det er ikke en af de store sejre og heller ikke en stor fiasko, men bare en ærgrelse, siger Lars Goldschmidt.