DGI Stadion blev bygget til landsstævnet i 2002. Siden da er stadionområdet primært blevet brugt til enkeltstående begivenheder som for eksempel mountainbikeløb. Grunden har i 2018 og 2019 været reserveret til en oplevelsespark med energitema, men disse planer er lagt i graven. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Politisk flertal fejede idrætsbyggeri på DGI-stadion af bordet

IDRÆT

Kommunalbestyrelsen vendte torsdag tommelfingeren nedad til et ambitiøst idrætsprojekt på DGI-stadion i Rønne. Bag ideen, som blandt andet inkluderer et tankesportscenter, squashbaner og en udendørs aktivitets- og bevægelsespark, står Innovation Sport Bornholm, der ledes af Kim Bjelstrand. Hans forslag gik ud på, at kommunen skulle give hans virksomhed permanent råderet over stadionområdet uden lejeudgifter.

Formelt handlede punktet om, hvorvidt ansøgningen skulle sendes i høring i Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK), og det var et stort flertal af politikerne imod. I praksis kan man med politikernes skepsis over for projektet konkludere, at det er yderst tvivlsomt, om Kim Bjelstrands mangeårige planer for det sjældent brugte landsstævnestadion kan opnå kommunalbestyrelsens opbakning.

Det var Dansk Folkeparti, der havde løftet sagen til kommunalbestyrelsen, efter at et flertal i job-, udviklings- og fritidsudvalget havde været imod at fortsætte den politiske proces ved at sende projektet i høring i IVK.

– Der var enighed i udvalget om, at det bygger på et temmelig usikkert grundlag. Det fremgår i den juridiske udtalelse fra forvaltningen, at det er ulovligt at udleje et område permanent, uden at andre får lov til at byde ind på området, sagde udvalgsformand Erik Lund Hansen (S).

Kirstine van Sabben fra Bornholmerlisten støttede afvisningen:

– Indholdet er spændende, og det er dejligt, at der er nogen, der gerne vil udvikle nogle ting. Men de forudsætninger og krav, der ligger her, kan jeg som kommunalbestyrelsesmedlem ikke honorere. For hvad med alle de andre ansøgninger, som vi bliver nødt til at forkaste. Det her må vi faktisk ikke, sådan som jeg læser sagsfremstillingen. Jeg kan ikke være med til et lovbrud, heller ikke her, sagde hun.

Tre partier støttede høring

Et mindretal bestående af Dansk Folkepartis fire medlemmer samt SF og Kristendemokraterne ønskede at sende projektet i høring. De store partier, Socialdemokratiet og Venstre, samt Enhedslisten og Bornholmerlisten var imod.

– Jeg kan godt forstå, at man ikke vil sende det i høring, hvis man synes, det er et dårligt projekt, og derfor vil hælde det ned ad brættet. Fred være med det. Men vi har en lille smule forundring over, at man, når man har efterlyst noget i det område i flere år, ikke engang vil sende det i høring, sagde René Danielsson (DF), der hæftede sig ved, at et byggeri på stadion både vil skabe arbejdspladser og parkeringspladser.

– Jeg skal ikke gøre mig til dommer for, om vi har brug for squashbaner. Men jeg vil gøre mig til dommer for, om vi har brug for parkeringspladser. Det har vi, også selv om det kun er 20. Og så synes jeg, det ville være dejligt at få en aktivitets- og bevægelsespark forholdsvist tæt på etagebyggeri, hvor der er brug for aktiviteter, forklarede Danielsson.

SF’s Leif Olsen var på bølgelængde med sin kollega på den modsatte side af det politiske spektrum.

– Jeg har ikke meget forstand på squash eller de andre ting, der bliver nævnt, og derfor kunne jeg godt tænke mig at få at vide, om det har et potentiale overhovedet. For hvis det har et potentiale, kan det føre til forhandlinger med ansøger om, hvordan man kan gøre det lovligt. Sådan en lovliggørende indsats er ikke ganske ukendt i kommunen, så jeg forstår ikke, at man med den begrundelse ikke vil sende det i høring, lød det fra Leif Olsen.

Innovation Sport Bornholm har sendt en ansøgning til regionskommunen om permanent råderet over området ved landsstævnestadionet, der bortfalder, såfremt der ikke er rejst 3,5 millioner kroner til projektet inden for en toårig periode. I ansøgningen indgår en byggeret til opførelse af et idrætscenter på stedet.

SF’s holdning hænger sammen med, at interessen for DGI-stadion har været lille.

– Hvis der de sidste 18 år havde stået folk bag tonsvis af realistiske, gennemførlige projekter klar til at bruge pladsen, kunne man sige, at vi ikke har tid til at vente i to år. Jeg har ikke hørt om det, så derfor synes jeg, man er nødt til at sætte det i høring, sagde Leif Olsen inden afstemningen.