Bopælspligt: Flere skal ansættes til at bekæmpe pirathuse

Selvom der er bopælspligt i Bornholms otte største byer, har byforeninger i navnlig kystbyerne i årevis råbt op om, at helårshuse ulovligt bliver brugt som sommerhuse.

I øjeblikket bliver kommunens kamp mod pirathusene varetaget af en jurist i en deltidsstilling. Men nu kan juristen se frem til en fuldtidsstilling og en kollega i skikkelse af en HK’er.

Kommunen bruger altså nu flere penge på at bekæmpe dem, der ikke overholde bopælspligten.

Det er en konsekvens af årets budgetforhandlinger, der resulterede i, at Enhedslisten fik sit ønske om en øget håndhævelse af bopælspligten gennemført.

– Vi har i kommunen en målsætning om, at vi skal skaffe flere boliger på Bornholm. Men det er også vigtigt, at dem, vi allerede har, bliver brugt. Derfor er vi i Enhedslisten rigtig glade for, at vi får gjort mere for at håndhæve bopælspligten, siger Enhedslistens gruppeformand, Morten Riis (Ø).

– Vi ser især problemet i kystbyerne, så det er vigtigt, at vi får opretholdt og styrket indsatsen der.

Der er bopælspligt i følgende bornholmske byer: Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker.