Erik Steen Andersen hæfter sig ved, at de seneste to generalforsamlinger under varmestriden ikke har været store trækplastre. Foto: Jens-Erik Larsen

RVV-direktør regner med under 100 deltagere, men er klar til at modtage flere

FJERNVARME

“Lad os møde op til generalforsamlingen i august og der gøre vor indflydelse gældende.”

Beskeder med dette budskab har frustrerede fjernvarmekunder fra Rønne skrevet i Facebook-grupper de seneste måneder, og nu er tiden ved at være inde. Rønne Vand og Varme (RVV) a.m.b.a’s årlige generalforsamling finder sted på Hotel Griffen onsdag den 26. august.

Selv om det er den første generalforsamling, efter at prisen på fjernvarme (den variable, forbrugsafhængige del af prisen) blev hævet med 74,6 procent, forventer RVV’s direktør, Erik Steen Andersen, ikke, at fremmødet bliver overvældende.

– Vi regner med at få plads til 100 personer i rummet. Vi tror ikke, at vi bliver flere, men skulle det ske, har vi aftalt med hotellet, at vi kan sætte en skærm op i et andet lokale, fortæller Erik Steen Andersen.

Han hæfter sig ved, at de seneste to generalforsamlinger under varmestriden ikke har været store trækplastre. Når kapaciteten i lokalet begrænses til 100 personer, skyldes det coronaresriktioner.

Senest på fredag skal man melde sig til, og indkomne forslag skal være RVV i hænde otte dage før generalforsamlingen.

 

 

Tre bestyrelsesposter til afstemning

På generalforsamlingen skal der vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer – én fra hver af de tre forbrugergrupper, der er repræsenteret – samt tre suppleanter.

Grupperne og de nuværende repræsentanter er:

Gruppe 1: Parcelhuse og ejerlejligheder med egen måler til vand og varme – på valg er Kim Kettner.

Gruppe 2: Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber med fælles måler til enten vand eller

varme – på valg er Brian Brendes Mikkelsen, Totalbyg.

Gruppe 3: Erhvervsejendomme, offentlige ejendomme, institutioner og andre lokaler der ikke er

omfattet af gruppe 1 eller 2 – på valg er Henrik Kai Hansen, Bornholms Oliemølle A/S.

Hverken bestyrelsesformand Ingolf Lind-Holm eller næstformand Joan Pral Parente er på valg.

Bestyrelsen består af syv personer – to fra hver af de tre grupper samt en medarbejderrepræsentant.