Foto: Berit Hvassum

‘Det går ud over nogle ældre mennesker, som har et akut behov for hjælp’

Både i Ældre Sagen Bornholm og i Danske Seniorer kreds Bornholm vakte det genklang at læse om forholdene i den kommunale ældrepleje, som de blev beskrevet af kommunalbestyrelsesmedlem Kirstine van Sabben i mandagens udgave af Bornholms Tidende:

For mange opgaver på for kort tid og for få ansatte til for mange ældre med de følger, det giver for både de ældre og personalet.

PLEJE

Både i Ældre Sagen Bornholm og i Danske Seniorer kreds Bornholm vakte det genklang at læse om forholdene i den kommunale ældrepleje, som de blev beskrevet af kommunalbestyrelsesmedlem Kirstine van Sabben i Bornholms Tidende: For mange opgaver på for kort tid og for få ansatte til for mange ældre med de følger, det giver for både de ældre og personalet.

– Vi er næsten stødt på alle de punkter, som Kirstine nævner, så det er bestemt ikke ukendt for os, at det er problematisk at nå det, man gerne vil på den tid, der er til rådighed. Det, der bekymrer os, er selvfølgelig først og fremmest, at det går ud over nogle ældre mennesker, som har et akut behov for hjælp, og det får de ikke altid, fordi det skal gå så stærkt, siger formand Birger Rasmussen fra Ældre Sagen Bornholm til avisen.

Kredsformand Danny Christensen hos Danske Seniorer genkender også billedet fra de steder, han færdes, både plejecentre og private boliger, og han erklærer sig helt enig med Kirstine van Sabben. Det gælder blandt andet hendes opfordring til at overlade rengørings- og køkkenarbejde til rengørings- og køkkenpersonale, mens social- og sundhedspersonalet står for den personlige pleje og omsorg.

– Man skal lade de forskellige faggrupper komme til. Man kan se, at det ikke kan lade sig gøre, at det er den samme person, som skal stå og tælle minutter og veksle en støvsugning til en gåtur. Det kan ikke være rigtigt. Det er virkelig mærkeligt, at alle ved det, alle siger det, og så er der ikke flere, der brænder for det, lyder det fra Danny Christensen med adresse til lokalpolitikerne.

Birger Rasmussen hos Ældre Sagen Bornholm mener, at der er brug for en landspolitisk løsning, hvis den kommunale ældrepleje skal blive bedre. Han ser gerne, at man nytænker hele området. Arkivfoto: Berit Hvassum

Brug for at vende bøtten

Når Ældre Sagen Bornholm hører om sager, hvor en ældre medborger ikke har modtaget den hjælp, vedkommende har brug for, retter foreningen altid henvendelse til regionskommunen, hvor meldingen ifølge Birger Rasmussen som regel er, at den kommunale økonomi ikke tillader mere.

– Det kan vi selvfølgelig godt forstå, men det er ikke tilfredsstillende, og derfor er det vores opfattelse i Ældre Sagen, at det her er noget, der skal foregå mere på landsplan, end at det er kommunerne, vi skal have fat i. Derfor ser vi frem til, at ældreministeren nu har inviteret til forhandlinger om hele ældreområdet, og det skulle gerne munde ud i, at man indser fra Christiansborg, at der skal flere penge til kommunerne for at dække det her område, siger Birger Rasmussen.

Som tidligere medlem af kommunalbestyrelsen kender han systemet, og han ved, at der er flere ting, der gør sig gældende, så det er ikke nok at kigge på løsninger inden for det nuværende system, mener han.

– Det kræver, at man ser det hele forfra og vender bøtten, om jeg så må sige. Ellers bliver det lap på lap på lap, og det har vi set igennem nogle år, at det bliver der ikke nogen gode løsninger ud af. Så vi vil meget gerne på landsplan have, at man tager det op, sådan at man får en helt anden aftale om, hvordan ældreområdet skal passes. Jeg tror ikke, vi kan komme med ret mange flere lappeløsninger ude lokalt. Vi skal simpelthen have fat i det fra en ende af, siger Ældre Sagen Bornholms formand.

Kredformand Danny Christensen fra Danske Seniorer ser gerne, at sæsonarbejdere og arbejdsløse bliver omskolet, så de kan arbejde i plejesektoren og være med til at give bornholmske seniorer en bedre pleje. Arkivfoto: Berit Hvassum

Et givende arbejde

Både Birger Rasmussen og Danny Christensen ser gerne, at der kommer flere ansatte i plejesektoren, så der bliver bedre tid til den enkelte borger, som har brug for hjælp.

– Bemandingen er under al kritik. Der er brug for mere end 7-14 minutters rengøring og omsorg og råben igennem stuerne: “Har du det godt? Nå, så kommer jeg lige”. Og så får man ikke vasket køkkengulvet. Så der skal flere på. Der er mange, der gerne vil have det job, for det er givende. Det er givtigt begge veje, og så får man løn for det, og hvis man kan få løn under uddannelse, så er det perfekt. Så kan vi få nogle voksne omskolet til de job, siger Danny Christensen.