Cannabisolie bliver mere og mere populært

Har man fulgt med i den offentlige debat i medier og på Christiansborg i de seneste år, er man sandsynligvis bevidst om, i hvilken grad cannavis har givet anledning til diskussion. Cannabis er først og fremmest et omdiskuteret emne på grund af plantens mangeartede effekter. Planten kan bruges som rusmiddel, men mange argumenterer samtidig for, at den har en hel række af sundhedsgavnlige konsekvenser. Det er i store træk netop denne splittelse, der giver anledning til diskussion om, hvorvidt cannabis skal være lovligt eller forblive ulovligt. Hvad nogle måske ikke er klar over er, at det faktisk er muligt at få glæde af de sundhedsgavnlige effekter ved cannabis helt uden at bryde den danske lovgivning – nemlig ved hjælp af cannabisolie.

Hvad er cannabisolie?
Cannabisolie er også kendt og omtalt under navnet CBD-olie. Det skyldes, at olien indeholder stoffet CBD, som er et af de dominerende stoffer i cannabisplanten. De fleste forbinder nok cannabis med det ulovlige rusmiddel, som indtages på grund af sin euforiserende effekt. Cannabisolie er dog hverken ulovligt eller euforiserende, da det ikke indeholder stoffet THC, som indgår i rusmidlet cannabis, og som er det stof, der gør rusmidlet ulovligt. Cannabisolie er dermed ikke et rusmiddel, men en olie, som anvendes af mange som kosttilskud eller alternativ til konventionelle lægemidler. Olien er baseret på stoffet CBD, som netop er det stof i cannabisplanten, der ofte forbindes med sundhedsgavnlige effekter. Cannabisolie kan købes online og indtages typisk oralt enten alene eller sammen med andre fødevarer. Nogle foretrækker i øvrigt at indtage olien i kapselform, hvilket også er en mulighed.

Hvad er årsag til populariteten?
Inden for den seneste til er cannabisolie blevet populært som aldrig før. Flere og flere danskere får øjnene op for produktet og dets virkninger, og det anvendes i stigende omfang som alternativ eller tilskud til konventionelle lægemidler. Når det er tilfældet, skyldes det, at mange rapporterer om, at olien har afhjulpet forskellige sundhedsmæssige lidelser af både fysisk og mental karakter. Blandt andet kan det nævnes, at olien afhjælper kroniske smerter, nedkæmper tumor- og cancerceller og hjælper mod mentale lidelser såsom angst og depression. Dette er blot et udsnit af de virkninger, som olien er blevet rapporteret at have.

Oveni dette kommer, at olien har ganske få og ganske harmløse bivirkninger – herunder mundtørhed og nedsat blodtryk. I mange tilfælde er der tale om mindre bivirkninger end ved konventionelle lægemidler, hvilket er en central årsag til, at mange vælger olien som alternativ.

Der er altså mange positive faktorer forbundet med cannabisolie, og døjer du med en lidelse, kan det derfor være værd at undersøge, om olien kan hjælpe dig, ligesom den har hjulpet mange andre danskere til et sundere liv.