Kombardo er en gøgeunge i busbranchen

LÆSERBREV
Bornholmske vognmænd har helt urimelige vilkår efter Molslinjens overtagelse af trafikken på den bornholmske motorvej til det øvrige Danmark.

Færgeafgange på ruten Rønne – Ystad er nu disponeret med kun fem buspladser mod tidligere 10 buspladser på hver afgang. Buspriserne svinger fra 999 kroner til 4.999 kroner.

På de fleste afgange synes priserne at nærme sig maksprisen, når kunder i ikke al for god tid bestiller en vognmand til en kørsel, der går over vandet. Og kunderne forstår ikke, at en tur til for eksempel Sjælland skal svinge så meget i pris, når man tror, regeringen med sit tilskud har sikret lavere priser på færgen, og denne lavere pris ikke slår igennem.

Kombardobussen kører selvfølgelig over til fast minimumpris, og er den eneste, der har mulighed herfor. Og Kombardobussen er også den eneste, der kan forhåndsreservere ubegrænset frem i tiden til den lave pris. Alle andre må på nettet og se, hvad der byder sig, og leve med, at de afgange, kunderne ønsker, har priser, der svinger mellem 999 kroner og 4.999 kroner.

Når så Kombardobussen kan tilbyde faste lave priser på strækningen Rønne – København, der ikke er mulige at matche for andre operatører, er det konkurrenceforvridende på den bornholmske motorvej.

En sådan konkurrenceforvridning skulle ikke være tilladt på en samfundsbegrundet overfart. Tænk hvis for eksempel S-togene i København havde fem gange så høje priser i myldretiden – for at udjævne spidsbelastningerne – hvilket ramaskrig der ville der så ikke ville lyde.

Eller det kostede fem gange så meget at køre over Storebælt eller Øresundsforbindelsen i myldretiden. Så ville selv Folketinget vågne op til hurtig dåd.

Molslinjens Kombardobus har samme vilkår på Kattegat-ruterne. Men her har kunderne trods alt andre udveje/omveje.

Men på de samfundsbegrundede overfarter til Ystad og Køge bør det ikke være tilladt, at en færgeoperatør misbruger sit monopol til at favorisere egen busvirksomhed på bekostning af bornholmske vognmænds virksomhed eller Bornholmerbussens trofaste ageren i alle årene.

Boykot Kombardobussen, der er en gøgeunge, der er sat i verden for at suge næring fra alle andre i ”redeligheden”.

Jørgen Hammer
Nyker Hovedgade 32
Nyker