Direktør: Molslinjens aflysninger skader os

SYNSPUNKT
Der er stærk kritik af Molslinjens mange aflysninger, når bølgehøjden er over tre meter. Aflysningerne er dog ikke problemet, men sandsynligvis symptomet på, at Express 1 ikke er egnet til sejlads på Østersøen.

Hvis Molslinjen forsøgte at sejle med Express 1 i over tre meter bølger, så ville bornholmere og turister opleve endnu flere af de ture, som Molslinjens egne kaptajner kalder ”sejlads i helvede”.

Express 1’s manglende evne til at sejle på Østersøen vil betyde langt flere aflysninger og dårlige færgeoplevelser, end vi var vant til fra Leonora Christina, som var bygget til sejlads på Østersøen.

Aflysninger er ikke godt for bornholmerne, og det er ikke godt for turisterne. Turisterne ønsker også en høj grad af sikkerhed for, at de kan komme frem og tilbage på de aftalte tidspunkter på en tryg og komfortabel måde uden stor risiko for at blive søsyge. Hvis der ikke er denne sikkerhed, så vælger turisterne simpelthen et andet rejsemål end Bornholm.

En dyr prisnedsættelse

Bornholms turisme har været inde i en fantastisk udvikling, hvor Bornholm er blevet et af nordens mest attraktive rejsemål.

Vores trafikkontaktråd har kæmpet sig til gode prisnedsættelser.

Bornholms turisme havde derfor alle muligheder for at skabe vækst og flere arbejdspladser i de kommende år.

Men vækstmulighederne bliver bremset – og måske endda vendt til tilbagegang – hvis Molslinjen ikke får gjort Express 1 egnet til Østersøen.

For hvordan skal vi få gæsterne til at vælge Bornholm, hvis Express 1 enten ikke sejler eller gør gæsterne søsyge?

Molslinjen har haft passagerfremgang i september og oktober, og det er dejligt, men det ændrer ikke på, at turisternes dårlige oplevelser med Express 1 hurtigt er blevet spredt på de sociale medier – og dét kommer Bornholms turisme til at mærke i sæson 2019.

Vil Molslinjen Bornholm?

Molslinjen kan vælge at være ligeglade med de mange aflysninger og søsyge passagerer, for der står intet i kontrakten om, at sejladsen ikke må være ubehagelig for passagerne.

Alternativt kan Molslinjen tage Bornholm, bornholmerne og turisterne seriøst og lave stabilitetsforbedringer på Express 1.

På Kattegat-ruten har Molslinjens direktion bevist, at de er dygtige forretningsfolk. Derfor håber og tror vi på, at Molslinjens direktion kan se en god investering i at skabe glade og tilfredse gæster, som kommer igen og igen til Bornholm.

Hvis Molslinjens direktion er i tvivl om behovet for forbedringer på Express 1, så vil vi anbefale en tur med skibet i tre meter bølger. Dét fjerner enhver tvivl om behovet.

Jacob Bjerring-Hansen
Museumsdirektør, Bornholms Museum