Vinteren på Hammershus er en underskudsforretning

LÆSERBREV

Kære Allan Linnemann.

Jeg er ked af, at det lukkede besøgscenter giver anledning til så store frustrationer, som jeg fornemmer ud fra din beskrivelse.

Naturstyrelsen har ikke ressourcer til at bemande besøgscenteret – heller ikke selv om man medregner indtægter fra betalingsparkeringen. Derfor har vi valgt en løsning, hvor vi har indgået en kontrakt med en forpagter (Bobba Bella), som driver butik og restaurant i bygningen.

Som en del af forpagtningsaftalen gør de rent og åbner og lukker den ubemandede udstilling. I kontrakten med forpagteren har vi et krav om, at der som minimum er åbent alle dage fra og med påsken til og med efterårsferien, som jo er den del af året, hvor langt størstedelen besøger Hammershus. Det er en model stort set magen til den, vi havde på det tidligere Slotsgården, som udfyldte besøgscenterfunktionen, før den nye bygning kom til.

Jeg kan forstå på forpagteren, at man ikke mener, det er muligt at drive en overskudsgivende forretning i besøgscenteret hen over vintersæsonen, og derfor har valgt at lukke ned for i år.

Vi så naturligvis helst at centeret var åbent så stor en del af året som muligt, men vi vil heller ikke tvinge en forpagter til at holde åbent, hvis ikke man mener, det er muligt at drive en forretning i perioden.

Jeg håber ovenstående kan give dig en vis forståelse for at besøgscenteret ikke er åbent pt., selv om du ikke nødvendigvis er enig i vores dispositioner.
 
Georg Ask Marker
Naturformidler,
Naturstyrelsen Bornholm