Dom i EU godkender forbud mod slagtninger som kosher og halal

Det er tilladt for medlemslande i EU at forbyde religiøse slagtninger uden bedøvelse, siger EU-Domstolen i en dom torsdag.

Danmark har et sådant forbud, og dommen sikrer det. Det konstaterer næstformand i EU-Parlamentets udvalg for dyrevelfærd.

– Jeg er utroligt glad og lettet over, at EU-Domstolen slår fast, at det er lovligt at forbyde slagtning uden bedøvelse, som vi har forbudt det i Danmark siden 2014, siger Fuglsang.

Den konkrete sag har rod i Belgien. Her har en gruppe af jødiske og muslimske organisationer, foreninger og virksomheder klaget over et flamsk dekret, der forbyder religiøse slagtninger.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), kalder det meget glædeligt, at domstolen har givet de flamske myndigheder ret.

– Regeringens og min holdning er, at slagtning uden forudgående bedøvelse ikke hører til i en moderne fødevareproduktion. Derfor er det allerede forbudt her i landet. Vi læser af den årsag dommen med stor tilfredshed, siger Prehn i en skriftlig udtalelse.

I afgørelsen fra EU-Domstolen i Luxembourg, som har gennemgået en EU-forordning om slagtninger, lægges der tungere vægt på dyrenes velfærd end på de religiøse hensyn.

Konkret siger den, at landene har ret til at kræve, at dyret “bedøves reversibelt” før slagtningen. Det betyder, at dyret ikke dør af bedøvelsen.

Det indrømmes, at bedøvelsen af dyr inden rituel slagtning vil være “en begrænsning af disse troendes ret til at udøve deres religion.”

Der lægges samtidig vægt på, at det kun er en begrænsning af et aspekt af den rituelle handling. Selve den rituelle slagtning er ikke forbudt.

– Domstolen bemærkede dernæst, at dette indgreb opfyldte et mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, nemlig fremme af dyrevelfærden.

En generaladvokat ved domstolen havde tidligere i sin læsning af sagen lagt op til, at hensyn til det religiøse aspekt skulle stå over dyrs velfærd.

Havde advokaten fået det sådan, ville det fjerne grundlaget for det danske forbud.

– Derfor var vi meget nervøse for, at EU-Domstolen også ville vægte de religiøse ritualer over dyrevelfærden. Hvis den havde gjort det, havde det været forbudt, som vi gør i Danmark, nemlig at forbyde slagtninger uden bedøvelse, siger Niels Fuglsang.

Rituelle slagtninger har været til debat i mange EU-lande. Der findes forbud i flere lande.

– Vi ved, at dyr lider, når de bliver slagtet uden bedøvelse. Vi ved også fra undersøgelser, at et stort flertal af europæerne – ni ud af ti – synes, at man bør bedøve dyr, før de bliver slagtet.

– Derfor synes jeg – både for dyrevelfærden og demokratiet – at det er vigtigt, at vi kan sikre dyrevelfærden her. Det må gå forrest, siger Fuglsang.

/ritzau/