EU åbner dør til militærprojekter for USA – men ikke Danmark

De 25 EU-lande, som deltager i forsvarssamarbejdet Pesco, har torsdag aftalt betingelser for, om tredjelande kan deltage i de militære projekter.

Det åbner døren for lande som Storbritannien, der netop har forladt EU, og for USA. Men ikke for Danmark.

– Nej, Danmark kan ikke deltage. Danmark er ikke et tredjeland, og denne beslutning vedrører kun tredjelande, lande som ikke er medlem af EU, siger en EU-embedsmand efterfølgende til Ritzau.

Norge, USA og Storbritannien vil altså kunne søge om at deltage i fremtidige projekter om at udvikle eksempelvis fly og våben.

Skal Danmark have adgang til disse projekter, vil det kræve, at Danmark tilslutter sig Pesco, hvilket det danske forsvarsforbehold fra 1993 udelukker.

De 25 deltagende EU-lande har været uenige om spørgsmålet om tredjelandes deltagelse, og det har taget flere år at nå til enighed.

Beslutningen torsdag drejer sig om muligheden for under særlige betingelser at kunne blive del af projekter under Pesco. Pointen – og en af betingelserne – er, at det skal styrke det militære EU-samarbejde. Det skal give merværdi.

Samtidig er det et krav, at det pågældende tredjeland deler EU’s værdier, og deltagelsen må ikke gå på tværs af unionens interesser på forsvarsområdet.

Pesco blev etableret i 2017. Der er aktuelt 47 projekter under forsvarssamarbejdet. De omfatter en bred vifte af områder som cyber, træning og forskellige tekniske forsvarssystemer.

Et tredjeland kan søge om deltagelse i et projekt, og medlemmerne af dette skal enstemmigt godkende det. Derpå skal alle EU-lande, som deltager i Pesco, godkende det.

Danmark og Malta står uden for Pesco.

Der er en forbindelse mellem projekterne i Pesco og EU’s forsvarsfond, som kommer til at vokse.

Når deltagere i et projekt samarbejder med et konsortium om at udvikle materiel og udstyr, kan dette konsortium søge om midler under EU’s forsvarsfond. Den fond har også Danmark adgang til.

– Danske virksomheder har adgang til fonden. Men det styres af andre regler, og de påvirkes ikke af den beslutning, der er truffet i dag, siger EU-embedsmanden.

Pesco står for “permanent struktureret samarbejde”.

/ritzau/