OVERBLIK: Det kan USAs præsident gøre uden Kongressen

De amerikanske vælgere skal ikke kun vælge en præsident. De skal også vælge medlemmer til begge Kongressens to kamre. Sammensætningen her har betydning for, hvad en præsident kan og ikke kan udføre.

Præsidenten er som udgangspunkt afhængig af Kongressen.

Men skulle det ske, at enten Joe Biden eller Donald Trump ikke får et flertal af partifæller i begge Kongressens kamre, har de stadig nogle kort tilbage på hånden.

Her kan du få et overblik over den amerikanske præsidents muligheder for at få politik gennemført uden om Kongressen:
* Præsidentielle dekreter:
USA’s præsident har mulighed for at udstede dekreter til den føderale regering. Et dekret har samme vægt som en lov og skal ikke godkendes af Kongressen.

Begrænsningen for, hvad præsidenten kan gennemføre via dekreter, bestemmes i høj grad af domstolene. Enhver ordre kan bringes for retten for at få en juridisk prøvelse af, om den overholder forfatningen og love fra Kongressen.

Et dekret kan stilles i bero, mens det bliver behandlet ved domstolene. Det skete for eksempel, da en række delstater tidligt i Trumps regeringstid klagede over præsidentens indrejseforbud for personer fra en række lande.

* Præsidentielle erklæringer:
Før en lov kan træde i kraft, skal den underskrives af præsidenten. Hvis præsidenten nægter at skrive under og nedlægger veto, kan en lov blive vedtaget, hvis den bakkes op af to tredjedeles flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet.

Præsidenten kan dog sammen med sin underskrift vælge at tilknytte en præsidentiel erklæring.

Her kan præsidenten skrive et politisk budskab uden egentlig konsekvens.

Men han kan også anføre, at han mener, at loven indeholder et forfatnings- eller lovstridigt element, og at regeringen derfor har i sinde at fortolke dele af loven på en anden måde.

Der er dog stor forskel på, i hvor høj grad præsidenterne blot anfører en holdning, eller om de faktisk begrænser lovens anvendelse.

Kilder: Constitution Center, American Bar Association, Congressional Research Service og coherentbabble.com.

/ritzau/