Studie: Flere lande i Europa havde stor overdødelighed i foråret

I løbet af få måneder, mens coronapandemiens første bølge rasede, oplevede en gruppe på 21 fortrinsvist vesteuropæiske lande en overdødelighed, der svarer til antallet af døde med lungekræft på et helt år.

Det viser et studie publiceret onsdag i tidsskriftet Nature Medicine.

I studiet har forskere set nærmere på overdødeligheden for en landegruppe, som inkluderer Danmark, fra midten af februar til slutningen af maj.

11 af de 21 lande, heriblandt Danmark, oplevede kun en meget lille overdødelighed eller en dødelighed, der var mindre end forventet.

Men ser man på gruppen som helhed døde omkring 206.000 flere, end man havde forventet, hvis der ikke havde været en pandemi.

– Det tal er sammenligneligt med antallet af dødsfald fra lungekræft i disse lande i løbet af et helt år eller mere end dobbelt så stort som antallet af døde fra sukkersyge eller brystkræft i løbet af et år, skriver forskerne bag studiet.

Overdødeligheden er især drevet af Italien, Spanien samt England og Wales (som er slået sammen i undersøgelsen, red.), der står for henholdsvis 24, 22 og 28 procent af den anslåede overdødelighed på 206.000.

Landene i undersøgelsen er fortrinsvist vesteuropæiske, men tæller også Australien og New Zealand.

Forskerne har beregnet den forventede dødelighed på baggrund af data, som går tilbage til mindst 2015. Herefter har de sammenlignet dødeligheden under pandemien med den forventede dødelighed.

I gruppen på 11 lande, som enten har haft ingen eller meget lille overdødelighed er også Norge og Australien.

Forskerne konkluderer i studiet, at en af de medvirkende årsager til den lave dødelighed i Danmark kan have været den tidlige nedlukning, som modvirkede den hurtige smittestigning i begyndelsen af pandemien.

I Sverige var der i de undersøgte måneder omkring 50 flere døde per 100.000 indbyggere, end hvis der ikke havde været en pandemi. Sverige oplevede ifølge studiet en af de længste perioder med overdødelighed.

Til sammenligning havde Danmark ifølge studiet en overdødelighed på omkring ni mennesker per 100.000 indbyggere i perioden.

Søndag skrev Politiken på baggrund af tal fra Statens Serum Institut, at Danmark de første 30 uger af 2020 havde haft det laveste antal døde i seks år og ingen overdødelighed i den periode.

Forskellen kan skyldes, at studierne ser på forskellige tidsperioder, eller at der er andre forskelle i metoden.

En begrænsning i studiet i Nature Medicine er, at det ikke undersøger, hvad folk er døde af i perioden.

/ritzau/