Domstol: Ungarns forbud mod universitet strider mod EU-lov

En ungarsk lov om uddannelser, der har tvunget et internationalt universitet til at flytte sin undervisning til Østrig, er i strid med EU-retten.

I en dom tirsdag henviser EU-Domstolen til Ungarns forpligtelser over for Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Dommen siger, at Ungarns betingelse om, at der skal være en skriftlig aftale mellem Ungarn og det land, universitetet er hjemmehørende i, er i strid med en WTO-aftale om handel med tjenesteydelser.

Desuden er det i strid med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (CFR). CFR handler blandt andet om frihed til uddannelse og frihed til at drive virksomhed.

Central European University (CEU) blev grundlagt i Budapest i 1991 af den ungarske rigmand George Soros. Han beskrives af Ungarns premierminister, Viktor Orbán, som en “fjende”.

Den 90-årige mangemilliardærs universitet er ifølge egen hjemmeside akkrediteret til at tilbyde undervisning i USA, Østrig og Ungarn.

I 2017 vedtog Ungarns parlament en reform af loven om videregående uddannelser. Med den blev det vanskeligere for udenlandske universiteter at fungere i landet. Det ville kræve en aftale mellem Ungarn og hjemlandet.

Desuden skal universiteter med reformen tilbyde samme undervisning i det land, de oprindeligt er hjemmehørende i. For CEU er dette land USA.

En sådan betingelse er dog ikke forenelig med EU-retten, hedder det i EU-Domstolens afgørelse.

I 2017 flyttede universitetet undervisningen til nabolandet Østrigs hovedstad, Wien.

Soros forlod bestyrelsen for Central European University i 2007. Rigmanden har desuden støttet organisationer, der er kritiske over for regeringen i Ungarn. Deres virke har Orbán også forsøgt at bekæmpe.

Reformen af loven om videregående uddannelser er en af flere eksempler, som EU-Parlamentet har påpeget i en aktuel strid om problemer med retsstaten i Ungarn.

Der kører aktuelt en traktatproces i EU mod Ungarn. Den kan i yderste konsekvens føre til sanktioner mod Ungarn.

Da der samtidig kører en tilsvarende sag mod Polen, og da alle lande skal være enige, er der dog ikke udsigt til, at Ungarn straffes i denne proces.

/ritzau/