Forurening er medårsag til hvert ottende dødsfald i EU

Menneskeliv kan reddes, hvis kampen mod miljøforurening intensiveres i Europa, viser en rapport tirsdag fra EU’s miljøagentur (EEA), som tegner et billede af omfanget.

Konklusionen er, at dårligt miljø og forurening er medvirkende årsag til 13 procent af alle dødsfald. Analysen bygger på tal fra 2012, da Storbritannien stadig var medlem af unionen.

Rapporten viser også en klar forskel mellem øst og vest – og særligt mellem øst og nord. Flest østeuropæere dør af forurening, mens det er mest sundt at bo i Norden.

Dødsfald kan tilskrives miljøårsager for 19 procent i Rumænien, som er øverst på listen. Sverige og Danmark ligger i bunden med ti procent.

I 2012, som er de senest tilgængelig tal i forhold til denne type af opgørelse, kunne 630.000 menneskers død tilskrives miljøårsager.

– Disse dødsfald kan forhindres, og tallet kan reduceres betydeligt ved at forbedre miljøet, hedder det i rapporten.

De medvirkende miljøårsager til tidlig død tæller både luft-, vand- og støjforurening. Også klimaforandringer, herunder hedebølger, koster menneskeliv.

Det er luftforureningen, som er den største trussel. Den er skyld i 400.000 tidlige dødsfald.

– Vi må alle indse, at hvis vi tager hånd om vores planet, er det ikke kun økosystemerne, vi skåner, men også menneskeliv, især i de mest udsatte befolkningsgrupper, siger EU’s kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevicius, ifølge EEA.

Der forskes ifølge rapporten også i sammenhænge mellem coronavirus og miljømæssige aspekter.

– De nuværende resultater tyder på, at covid-19 i lokalsamfund med luftforurening og fattigdom kan medføre højere dødelighed. Den foreløbige konklusion af rapporten er, at det er nødvendigt med mere forskning til at belyse disse vekselvirkninger, hedder det.

Cancer står øverst på listen over årsager til tidlig død, hvor miljø og forurening er en medvirkende årsag.

/ritzau/