Presset Orban sender EU-aben videre: Det er hollænderens skyld

Retorikken fra EU’s stats- og regeringschefer i forhandlinger om EU’s næste syvårsbudget er på tredjedagen blevet mere direkte og konfrontatorisk.

Før mødet kom to deltagere med trusler om veto, og derfor er de begge under et vist pres fra flertallet. Det er Ungarns premierminister, Viktor Orbán, og Hollands premierminister, Mark Rutte.

– Hvis aftalen bliver blokeret, så er det ikke på grund af mig, så er det på grund af den hollandske fyr, siger Orbán på et pressemøde i en park ved EU-Parlamentet i Bruxelles.

Udtalelsen til trods insisterer han på, at han “ikke bryder sig om” den form for “spil, hvor man skyder skylden på hinanden”, og han forstår ikke, hvorfor Rutte “hader ham” så meget.

Orban tilføjer, at hans krav i forhold til retsstatsprincipper er udtryk for “status quo” i unionen, mens Rutte er gået ind til forhandlingerne med et krav om noget nyt. Derfor, lyder Orbans logik, må Rutte bære en eventuel skyld.

Rutte vil have en vetoret over udbetaling af midler fra en fælles genopretningsfond, hvormed han vil sikre, at de lande, som modtager, også indfører nødvendige økonomiske reformer, så de bliver mere robuste.

Fredag fyldte Ruttes krav meget, men hen over weekenden har forhandlingerne om EU’s pengekasse flyttet sig i retning af en debat om unionens fælles værdier – og dermed om Ungarn.

Ungarn blokerer for et flertalsønske om at indføre en kobling mellem modtagelse af EU-midler og overholdelse af retsstatsprincipper. Gør man ikke det sidste, kan man ikke få det første.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, vil ikke acceptere en sådan løsning med “økonomisk straf”.

I stedet peger han på, at et medlemsland skal ud af fællesskabet, hvis det ikke lever op til fælles værdier for et demokrati, hvilket han siger, at Ungarn gør.

– Hvis et land ikke accepterer retsstatsprincipperne, skal det forlade EU omgående. Det skal ikke straffes med penge eller andet. Det skal være farvel og tak, siger Orbán.

I 2018 stemte Europa-Parlamentet for at åbne en formel procedure efter EU-traktatens artikel 7 mod Ungarn.

Baggrunden var, at et flertal med baggrund i rapporter fra landet mener, at Ungarn ikke lever op til fælles værdier. EU-Kommissionen har flere gange været efter landet med kritik i samme boldgade.

Men da artikel 7 kræver enstemmighed for at man kan fratage et medlemsland stemmeretten, og da Polen afviser at støtte dette, vil artiklen aldrig få effekt.

Dermed er presset blandt flertallet af EU-lande steget på at finde en anden løsning, der skal kunne få Ungarn til at lytte til kritikken.

Med det er kravet opstået om at indføre en mekanisme i EU-budgettet, så midler kan stoppes, hvis ikke værdierne overholdes.

Men Orbán hæfter sig på søndagens pressemøde ved, at der netop ikke forelægger en håndfast fælles beslutning blandt EU-landene om, at Ungarn ikke overholder retsstatsprincipperne.

Han kalder det en politisk heksejagt. Han afviser EU-Parlamentets rapport som fyldt af fejl.

– Der er ingen beslutning om situationen med retsstatsprincipper i Ungarn, siger Orbán.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde søndag formiddag, at hun ikke kan se for sig, at man vil indgå en aftale, hvis ikke Orban accepterer mekanismen. Dermed kan det ende i et sammenbrud.

/ritzau/