Asylansøgere på græske øer får tid hos sagsbehandler i 2023

En omfattende evaluering af EU’s migrationsindsats i Grækenland og Italien viser, at der fortsat er betydelige problemer med blandt andet behandlingen af asylansøgninger.

EU-landene besluttede i 2016 i forlængelse af de voldsomme migrationsstrømme året forinden, at asylansøgere skulle have behandlet deres sag efter en såkaldt “fast-track”-model.

Men processen er ikke så hurtig, som det har været intentionen. Det viser en rapport fra Den Europæiske Revisionsret (ECA).

Trods øget kapacitet i Grækenland har nogle ansøgere først fået tid til samtale med en sagsbehandler i 2023.

I 2018 var behandlingstiden 215 dage i gennemsnit fra en ansøgning var afleveret, til der faldt en første afgørelse. Mangel på læger er en af flere årsager til den lange behandlingstid.

ECA er sat i verden for at undersøge, om EU-borgernes penge bruges effektivt og efter hensigten.

/ritzau/