Lektor: Kvinderettigheder gavner Saudi-Arabiens image

Sidste år kunne kvinder i Saudi-Arabien for første gang lovligt sætte sig bag rattet i en bil, og fredag har de fået mere frihed til at rejse.
Det er ikke alene godt for kvinderne i Saudi-Arabien, at de får lov til mere, det gavner også selve styret. Det vurderer Fannie Agerschou-Madsen, der er ekstern lektor ved Københavns Universitet.
– Det betyder selvfølgelig en hel del for de saudiske kvinder, at de både har fået lov til at køre bil selv, og at de kan se frem til at kunne forlade landet uden tilladelse fra deres mandlige værge.
– Men der er også en hel del symbolpolitik i det for styret. Både fordi det handler om at sende et signal til sin egen befolkning om, at der er ændringer på vej, og at de skal være tålmodige, men også som et signal til omverdenen om at fremstille sig selv som en legitim samarbejdspartner, siger hun.
Fredag blev der ændret på en bestemmelse i Saudi-Arabien, så det bliver muligt for kvinder over 21 år at rejse ud af landet uden at have fået tilladelse fra en mandlig værge.
Derudover får kvinder lov til at registrere fødsler, ægteskab og skilsmisser, og de får mulighed for at få forældremyndighed over børn, der er under den myndige alder.
– At de sidste år fik lov til at køre bil, blev af mange kvinder set som et første skridt i en ligestillingsdagsorden. Det er vigtigt at huske, at det er en kamp, som overhovedet ikke er færdig. Kvinder er stadig ikke myndige, siger Fannie Agerschou-Madsen.
I Saudi-Arabien er kvinder underlagt en mandlig værge i familien, som bestemmer over dem i en lang række tilfælde. Det kan være kvindens far, mand, bror eller i visse tilfælde kvindens egen søn.
Det viser ifølge Fannie Agerschou-Madsen, at selv om der er sket væsentlige ændringer det seneste år, er mænd og kvinder stadig ikke lige.
Hun oplever, at mange både mænd og kvinder i landet er glade for den lempeligere politik. Alligevel er der også mange modstandere af ændringerne.
– Det er ikke mændene mod kvinderne, men derimod i højere grad de konservative og meget ortodoks-religiøse dele af samfundet, som er modstandere af det. Den gruppe tæller både kvinder og mænd, siger hun.
Kvinder i Saudi-Arabien er gennem årtier blevet lovet, at de snart vil blive myndige, men det er ikke sket endnu. Fannie Agerschou-Madsen ser det heller ikke ske inden for den nærmeste fremtid.

/ritzau/