Dagens navne 20-11-2014 Nye social og sundhedsassistenter

Bornholms Sundheds-og Sygeplejeskole uddanner i november måned 21 nye social og sundhedsassistenter.
På billedet ses Herdis L.Bidstrup, Lene Bloch, Tanja Christoffersen, Simone Dipo, Pernille Gravlund, Helle P. Hansen, Katja S. Ipsen, Jeff K. Hansen, Lise L. Hansen, Mille Mari Hansen, Tina V. Hansen, Lone S. Hansson, Susanne Jørgensen, Karin Q. Kongshøj, Mie L. Lambrecht, Mette M. Madsen, Sabina K. Mogensen, Ann-Britt M. D. Claussen, Yvonne Olsen, Gitte Pihl og Pia T. Søgaard.
Fra personalegruppen ses Kim Klausen, Heidi Jonassen, Dorte Andersen og Ellen Westh Jensen.

Køb dagens avis som e-paper fra kl. 14.00 – Klik her