18-12-2012 Dagens navne

De nye diplomledere
De nye diplomledere fra Bornholms Lederuddannelse under Bornholms Akademi er:
Bibi Arvidsen, Viceskoleinspektør, Kildebakken
Helle Christoffersen, Afdelingsleder, Dagtilbud Nord
Anette Eriksen, Arkivleder, Bornholms Ø-arkiv
Jeanet Hansen, Controller, Campus Bornholm
Birgitte Jørgensen, Sundhedskoordinator, Borger og Sundhed
Tania Karlshøj-Nielsen, Afd. skoleleder, Hans Rømer Skolen
Thomas Mogensen, Forstander, Kommunikationscenter Bornholm
Hanne Nielsen, Virksomhedsleder, Mælkebøtten
Kim Elif Pedersen, Fuldmægtig, Skov- og Naturstyrelsen
Ulrik Preisler, Leder, Opholdsstedet Højlyngen
Gitte Hagelskjær Svart, Teamleder, Jobcenter Bornholm
Ida Tidemand, Leder, Grennessminde
Helle Villadsen, Ergoterapeut/Aktivitetskoordinator, Bornholms Plejehjem og -centre
Marianne Westergaard, Chefkonsulent, Løn og Personale
Cathie Westh, Udviklingskonsulent, Business Center Bornholm
Poul Overlund-Sørensen, Afdelingsleder, Paradisbakkeskolen (fraværende på billedet)
Jens Gunst, leder af Bornholms Akademi ses til højre i billedet.
Se foto

Færdiguddannet kok
Spencer Powell har bestået sin svendeprøve med bronze fra Campus Bornholm og kan nu kalde sig gastronom med specialet kok.
Se foto

Bryllup
Maria Fredsgaard Jakobsen (Dronninglund) og Oliver Keller (Bornholm, nu
København) blev den 8. december viet i Dronninglund Slotskirke.
Se foto

Det var en stor dag for de nye diplomledere. Foto: Allan Rieck
På billedet ses underviser Kevin Kelly, Spencer Powell (i midten) og uddannelsesleder Charlotte Bjørnager Kjølby ved translokationen torsdag den 13. december.
Maria Fredsgaard Jakobsen og Oliver Keller. Foto: Fotografen Pandrup