11-04-2013 Dagens navne

Mogens Lorentzen bliver 90
For 40 år siden tiltrådte Mogens Lorentzen som dommer på Bornholm – et embede, han bestred i de næste 20 år sammen med et væld af andre erhverv såsom formand for Fredningsnævnet, Landvæsenskommissionen, byfornyelsesnævnet og voldgiftsnævnet for biforgiftningsskader i Bornholms Amt. For blot at nævne nogle.
I morgen, fredag, bliver han 90 år, et hjørne han runder i særdeles god form, og en dag, som han markerer hos familien i København.
I Bornholms Tidende fredag bringer vi et længere interview med den tidligere dommer, som blandt andet under Anden Verdenskrig oplevede både Frøslevlejren i Danmark og KZ-lejren Dachau ved München, en oplevelse, som nær havde kostet ham livet.
Se foto

Mogens Lorentzen. Foto: Jens-Erik Larsen

Køb dagens avis som e-paper fra kl. 14.00 – Klik her