04-10-2012 Dagens navne

Udnævnelse
Fredag den 28. september blev Anders Kofoed Drejer udnævnt til korporal.
Udnævnelsen blev markeret ved en lille højtidelighed på chefens kontor.
Se foto

Korporal Anders K. Drejer og orlogskaptajn Frank K. Rasmussen