04-09-2012 Dagens navne

75 år
Gunnar Rasmussen, Kystparken 7, 2. sal, Rønne, fylder 75 år torsdag den 6. september.
Åbent hus i stuen nr. 17, fra kl 9.30 til 12.00.
Se foto

Bryllup
Lørdag den 8. september 2012 kl. 14.00 vies i Svaneke Kirke, Louise Brønsager Bager og Simon Kofod Mattebjerg