04-03-2013 Dagens navne

25 års jubilæum
Den 1. februar 2013 havde Benny Bruun Techen 25 års jubilæum i Statens tjeneste. Benny Bruun Techen er tjenestegørende ved Kystudkigsstation DROGDEN under Maritimt Overvågningscenter Syd.
Jubilæet blev markeret ved en lille højtidelighed på Segen Kaserne, hvor chefen, orlogskaptajn Thomas Bay Jensen, overrakte jubilæumsdiplomet til jubilaren.
Se foto

60 år
Majbrit Stender, Martinsvej 10, Nexø, fylder 60 år den 6. marts
Se foto

Benny Techen (tv.) og Thomas Bay Jensen.

Køb dagens avis som e-paper fra kl. 14.00 – Klik her