02-11-2012 Dagens navne

Tak
Ældre Sagen Bornholm ved næstformand Hans Henrik Reinewald benyttede ved distriktschef Nalle Pedersens 30 års jubilæum lejligheden til at sige tak for rigtig mange års samarbejde med Codan.
Se foto

Nyuddannede brandmænd
Onsdag og torsdag er der holdt indsatseksamen hos Beredskabsstyrelsen Bornholm. Alle 24 indstillede værnepligtige bestod og kan nu kalde sig for brandmænd. På billedet bagerst fra venstre ses: Indsatsleder og censor Jesper Koch, Beredskabsassistent og instruktør C.J.T. Steffensen. Menige: Bonde, Duer, Hofmann, Theill, Nielsen, Bruus, Mørkøre, Hjerming, Henriksen, Holmer, Pedersen, Lund, Engelhart, Viceberedskabsmester og instruktør D.O. Birkebæk. Nederst fra venstre ses, Menig: Rosenvinge, Balling, Kaa, Jangaard, Ebenau, Nørgaard, Yndal, Larsen, Andersen, Roland og Klausen. Foto: Beredskabsstyrelsen
Se foto

Til venstre Hans Henrik Reinewald, til højre Nalle Pedersen. Privat foto
De nyuddannede brandmænd.
Foto: Beredskabsstyrelsen