EUs domstol går til modangreb på tysk domstol i bankstrid

Fredag har EU-Domstolen sat et ventet modangreb ind i en verserende armlægning med en tysk forfatningsdomstol om juridisk kompetence og et stimuliprogram i Den Europæiske Centralbank (ECB).

EU-Domstolen i Luxembourg er “alene kompetent til at fastslå, at en retsakt, udstedt af en EU-institution er i strid med EU-retten”. Sådan skriver domstolen i Luxembourg i en skriftlig erklæring.

Sagen tager afsæt i en strid om ECB’s opkøbsprogram PSPP. Det har banken kørt siden 2015. Det benyttes til at stimulere økonomier.

Tidligere på ugen dømte en forfatningsdomstol i Karlsruhe, at programmet er i strid med både den tyske forfatning og EU’s love.

Det skete i forlængelse af tyske klager over programmet. Stimuliprogrammet er omstridt i Tyskland. Nogle økonomer mener, at det kan sidestilles med direkte finansiering af stater. Den slags må ECB ikke.

Det sidste var dog ifølge domstolen i Karlsruhe ikke tilfældet. Anvendelse af PSPP var imidlertid problematisk alligevel, fastslog dommeren.

Dommen lægger den op til, at Tyskland, EU’s største økonomi, ikke længere kan deltage. Medmindre der sker ændringer af programmet.

Det rejser desuden potentiel tvivl om et andet stort stimuliprogram, som ECB har igangsat under coronakrisen. Godt nok hedder det program noget andet, men flere tyske eksperter siger, at det reelt også kan ramme det.

Undervejs i det juridiske slagsmål har EU-Domstolen i 2018 i en såkaldt præjudiciel afgørelse givet grønt lys for PSPP.

En præjudiciel afgørelse er en afgørelse, hvor en domstol i et EU-land beder EU-Domstolen om hjælp til fortolkning af EU’s love.

EU-Domstolen er bekymret over, at en domstol i et medlemsland går imod en præjudiciel afgørelse:

– Meningsforskelle hos retterne i medlemsstaterne med hensyn til gyldigheden af sådanne retsakter kan anfægte selve enheden af unionens retsorden og anfægte det grundlæggende krav om retssikkerhed.

/ritzau/