EU-Domstol slår fast efter oprørsk tysk dom: Vi bestemmer

Ingen andre end EU-Domstolen kan afgøre, hvordan EU’s love skal fortolkes.

Det slår domstolen i Luxembourg fast under en verserende armlægning med en tysk forfatningsdomstol om juridisk kompetence og et stimuliprogram i Den Europæiske Centralbank (ECB).

EU-Domstolen i Luxembourg er “alene kompetent til at fastslå, at en retsakt udstedt af en EU-institution er i strid med EU-retten”. Sådan skriver domstolen i Luxembourg i en skriftlig erklæring.

Sagen tager afsæt i en strid om ECB’s opkøbsprogram PSPP. Det blev søsat i 2015. Det benyttes til at stimulere trængende økonomier.

Tidligere på ugen dømte en forfatningsdomstol i Karlsruhe, at programmet er i strid med både den tyske forfatning og EU’s love.

Det skete i forlængelse af tyske klager. Opkøbsprogrammet er omstridt i Tyskland. Nogle økonomer mener, at det kan sidestilles med direkte finansiering af stater. Den slags må ECB ikke.

Det sidste var dog ifølge domstolen i Karlsruhe ikke tilfældet. Anvendelse af PSPP var imidlertid problematisk alligevel, fastslog dommen.

Den lægger op til, at Tyskland, EU’s største økonomi, ikke længere kan deltage. Medmindre der sker ændringer af programmet inden tre måneder.

Dommen rejser desuden mulig tvivl om et andet stort stimuliprogram, som ECB har igangsat under coronakrisen. Godt nok hedder det program noget andet. Men flere tyske eksperter siger, at det reelt også kan blive ramt.

Undervejs i det juridiske slagsmål har EU-Domstolen i 2018 i en såkaldt præjudiciel afgørelse givet grønt lys for PSPP.

En præjudiciel afgørelse er en afgørelse, hvor en domstol i et EU-land beder EU’s domstol om hjælp til at fortolke en af EU’s love.

EU-Domstolen er bekymret over, at en domstol i et medlemsland går imod en sådan afgørelse:

– Meningsforskelle hos retterne i medlemsstaterne med hensyn til gyldigheden af sådanne retsakter kan anfægte selve enheden af unionens retsorden og anfægte det grundlæggende krav om retssikkerhed.

Når et land ikke efterfølger de fælles regler, kan EU-Kommissionen rejse en sag mod landet. Kommissionen har pligt til at sikre, at alle lande følger EU-loven.

En talsmand for EU-Kommissionen sagde fredag, at man fortsat er i gang med at læse den lange dom fra Karlsruhe. Når det arbejde er færdigt, vil man beslutte, om der skal rejses en sag mod Tyskland.

/ritzau/