EU-Domstol: Tre landes afvisning af asylansøgere var ulovlig

Polen, Ungarn og Tjekkiet handlede i strid med EU-retten, da de tre lande ikke bidrog til en EU-ordning for omfordeling af asylansøgere.

I en dom fra EU-Domstolen torsdag hedder det, at landene tilsidesatte en afgørelse truffet af EU-landene i september 2015.

Her blev det besluttet, at medlemslandene skulle deltage i en midlertidig og obligatorisk omfordeling af 120.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien.

Den levede ingen af de tre lande op til.

Desuden gælder det for Polen og Tjekkiet, at de to lande også tilsidesatte deres forpligtelser i en aftale, der blev indgået en uge tidligere, fra EU-landene om 40.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien.

Ungarn var dog ikke bundet af denne første afgørelse.

Det er EU-Kommissionen, som har slæbt de tre EU-lande til domstolen.

De tre lande var og er modstandere af obligatorisk omfordeling af asylansøgere i EU.

Asylområdet har skabt splittelser mellem medlemslandene, særligt efter en stor tilstrømning af migranter – heriblandt flygtninge – i 2015.

Af torsdagens dom fremgår det, at Tjekkiet, Polen og Ungarn i den konkrete sag ikke kunne afvise migranterne med henvisning til sikkerhedsbekymringer.

Domstolen siger, at nationale myndigheder skal have et vist spillerum til at vurdere, om modtagelsen af asylansøgere udgør en trussel mod landets sikkerhed.

Men de skal “støtte sig på samstemmende, objektive og præcise forhold, der gør det muligt at mistænke den pågældende ansøger” eller “forinden” foretage “en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde”.

/ritzau/