Vi dyrker landarealerne på kloden som

Vi dyrker landarealerne på kloden som aldrig før, og det er med til at accelerere de globale klimaforandringer.
Det fastslår FN’s Klimapanel (IPCC) i en ny rapport om klima og landområder.

Ifølge forskerne står landsektoren for 23 procent af verdens samlede udslip af drivhusgasser.