John Zawada. Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Stopper i DBU Bornholm: De kan lave samme fejl som håndbolden

John Zawada, medlem af DBU Bornholms bestyrelse, kan ikke se sig selv som medspiller i den ændrede struktur i dansk breddefodbold, som sættes til endelig afstemning i lokalunionerne i foråret 2020. Af samme grund ønsker han heller ikke at modtage genvalg, når DBU Bornholm holder det årlige repræsentantskabsmøde i Nyker den 12. februar.

Breddefodbolden skal styrkes organisatorisk i fodbold-Danmark. Derfor nedlægges de seks lokalunioner som selvstændige enheder. I stedet for samles DBU Fyn og DBU Jylland i DBU Vest, mens de fire unioner øst for Storebælt samles i DBU Øst.

Gentager DHF-fejltagelse

John Zawada frygter, at fodboldklubberne på Bornholm med sine få stemmer politisk vil drukne i en DBU Øst-organisation med helt op til 1148 delegerede, ligesom han ikke stoler på garantien om, at kontorerne i de nuværende lokalunioner ikke vil blive nedlagt i løbet af en kort årrække.

– Jeg frygter, at dem, der har det politiske ansvar, er ved at lave den samme fejltagelse, som Dansk Håndbold Forbund gjorde for år tilbage. De startede nemlig også med, at der fortsat skulle være et lokalt kontor på Bornholm. Det forsvandt hurtigt, og i dag er bornholmerne helt uden indflydelse i Håndbold Region Øst.

Da John Zawada i 2016 blev valgt ind i DBU Bornholms bestyrelse, lovede han, at han ville gøre alt, hvad han kunne for at fremme eller fastholde den position, Bornholm har på fodboldlandkortet.

– De ord står jeg ved, selv jeg skal indrømme, at det ikke kun er dårligt, det der beskrevet i reformen. Spørgsmålet er bare, om det er godt for Bornholm? Jeg mener klart, at svaret er nej, lyder det fra John Zawada.

Alle møder på Sjælland 

– Jeg frygter, at vi mister både indflydelse og økonomi, hvis vi nedlægger os selv som lokalunion.

– Jeg er også af den overbevisning, at vi mister de personer, der virkelig brænder for bornholmsk fodbold på grund af øget rejseaktivitet. Møderne vil fremover blive holdt på Sjælland – det er tydeligt. Der er ikke holdt et eneste reformmøde på hverken Lolland eller Bornholm, konstaterer DBU Bornholm-lederen.

Stort tilskud er i fare

DBU Bornholm er i reformoplægget sikret en plads i DBU Østs bestyrelse i de første fire år. Derefter skal bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabet.

– Hvor stor indflydelse får vi så, spørger John Zawada retorisk med henvisning til de 34 delegerede, bornholmerne kan møde med i den store DBU Øst-forsamling.

Manglende politisk indflydelse kan også få store økonomiske konsekvenser for bornholmsk fodbold, der i dag tilgodeses med et mærkbart tilskud på ca. 750.000 kroner om året på grund af sin geografiske placering langt ude i Østersøen.

– Der vil blive tale om markante besparelser, forudser John Zawada, der også frygter problemer med driften af Elite Bornholm og kunstgræsbanen i Rønne – områder, som DBU Bornholm i dag administrerer fra kontoret i Rønne. Også de tilskud, DBU Bornholm modtager fra Idrættens Rejsefond, vil formentlig komme i fare.

Det bliver også dyrere at tilmelde hold til den bornholmske fodboldturnering, da DBU Bornholm i dag har lavere takster end gennemsnittet i de øvrige DBU Øst-regioner.

– Der vil nok blive fortalt, at vi mister en masse penge, hvis vi ikke siger ja til reformen. Men der er ingen beviser for, at det kommer til at ske. Min holdning er, at det selvfølgelig ikke kommer til at ske. Der er ingen, der har interesse i at lukke DBU Bornholm, hvis klubberne på Bornholm stemmer nej, vurderer John Zawada.